Jasmine 20 år
Hej! Jag har tänkt läsa 200 eller 300 poäng på komux vt 2018. Är 200/300 poäng deltid 50%, 75%, 100%? Eller är det lägre?

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Jasmine,

om du läser 200 gymnasiala poäng under 10 veckor - då blir det heltidsstudier under de här 10 veckorna. Om du läser 300 gymnasiala poäng under 15 veckor, dvs på exakt 15 v. eller snabbare, då är det heltidsstudier.
CSN brukar räkna i "hela veckor", dvs om man studerar 4 dagar under en kalendervecka - då är man för CSN "ej studerande under den här veckan"; för att ha rätt till Studiemedel måste man läsa på Minst halvtid - och under Hela veckor, dvs fem studiedagar per vecka.
Personal på komvux och på folkhögskolorna brukar vara välinsatta i studiemedels-problematiken. ofta är det SYV eller Kurator på komvux eller på en folkhögskola som kan ge info och praktisk hjälp vid ansökan om studiemedel hos CSN.

Det går också bra att du själv direkt kontaktar CSN. De brukar vara mycket bra på att förklara och hjälpa till.

Vänliga hälsningar

ANNA