ejwejkw 18 år
Hej
Jag har gått om ett år i gymnasiet och går just nu 2 året i naturvetenskapsprogrammet och undrar om jag kommer att sättas in i kompletteringsbetyg som ursvalsgrupp när jag söker till universitet eftersom att jag hade redan läst biologi 1 och använde det som betyg när jag började om så att jag hade redan betyg på biologi? eller vad som gäller för att man hamnar i kompletteringsgruppen?

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej,

för att "hamna" i kompletteringsgruppen, BII, måste man ha fått betyg i kurser efter det att man har fått ut sitt Examensbevis på gymnasiet och betyg i de kurser måste också räknas in i Jämförelsetal /och det gör dem endast om kurser krävs för Behörighet eller om de ger Meritpoäng eller om det är betyg som Höjs i en kurs som redan ingår i elevens Examensbevis/ - alla andra Nya kurser räknas ej i jämförelsetal och påverkar därför inte placering inom urvalsgrupper till högskola.

I ditt fall, när du bytte program inom gymnaiset  kommer du att få ett "vanligt examensbevis", precis som vilken elev som helst som inte har bytt program. Möjligtvis kommer du att ha några U-kurser, utökade i ditt examensbevis... men det placerar dig inte i BII, kompletteringsgruppen.

Hälsningar

Daniel

Läs alla kommentarer
  • ejwejkw behövs det att jag måste läsa några kurser till för att läsa till masterprogrammet eller går det direkt att jag kan plugga masterprgrammet samtidigt som jag läser receptarie?
  • Anna För behörighet till Masterprogrammet måste man först ta ut Kandidatexamen. Att läsa till kandidatexamen tar 3 år på heltid. Man kan inte läsa till kandidat och till master samtidigt.
  • Anna Det är inte Uppsala universitets lokala regler, utan generella regler att man för behörighet till master- eller magisterprogrammet måste först ta ut kandidatexamen. Sedan är det konkurrens om platserna på masterprogrammet, svårt att komma in.