Elisabeth 19 år
Går det att läsa journalistik på komvux? Alltså: Journalistik, reklam och information 1. Fick inte godkänt av flera anledningar och vill läsa upp för att få ett högre meritvärde. Undrar också om det är möjligt att läsa kursen på distans? Hade varit mycket praktiskt. Samma sak gäller Webbutveckling 1. Finns den och kan man läsa på distans? I Jönköpings kommun.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

hej Elisabeth,

undervisning på distans i Webbutveckling 1 på Jönköpings Vuxenutbildningen kan du anmäla dig till. Se info på https://www.jonkoping.se/barnutbildning/vuxenutbildning/vuxenutbildningarochkurser/studieforberedandekurserinomvuxenutbildning/itdatavuxenutbildning.4.74fef9ab15548f0b80012fd.html

Studieformen heter "F"/flex/ men inom den kan man läsa på distans; i alla fall så är det numera i Jönköping.

Ang. Journalistik, reklam & info1 - så har inte Jönköping i sitt avtal med Hermods just den kursen, men om du mailar till [email protected] och förklarar din situation och vad du önskar, så kanske de ändå kan ordna så att du ska få läsa kursen på distans.

Ännu en möjlighet är Prövningar - se info om prövningar i Jönköping på https://www.jonkoping.se/barnutbildning/vuxenutbildning/provninginomvuxenutbildning.4.74fef9ab15548f0b800acc.html

Till prövning förbereder man sig, vanligtvis, genom självstudier.
Bästa hälsningar

ANNA