Nora 15 år
Hej. Det är såhär att jag går i 9an denna hösterminen kommer jag få ungefär 4 F 3 på SO ämnena och 1 på NO har bara missat proven men nu är det försent att göra dem samt att jag kommer gå ut med 4 F har överförventat nivå på alla andra ämnena. Jag är väldigt orolig undrar om det kommer påverka mitt Gymansium val att skolorna kommer ändå kuna se mitt före betyg i hösten och säga nej till mig.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

hej Nora,

gör ditt bästa och försök få så höga betyg du kan. mer kan du ändå inte göra.

Skolorna tittar inte på dina betyg. Antagningskansliet räknar fram Betygspoäng på de behöriga sökande.Och så konkurrerar man om plats med en "siffra" - ex. 175.5 eller 120.0 eller 315.0 - det är ingen som inom den siffran tittar på vilka betyg i vilka ämnen du har. Dock måste man vara BEHÖRIG. Som obehörig kan man inte komma in, även om man har höga betyg... säg att man ej har godkänt betyg i svenska men i övriga ämnen har A-betyg... då är man OBEHÖRIG och det spelar ingen roll att man har A-betyg i alla andra ämnen.

Så, det viktigaste är att få GODKÄNDA BETYG i så många ämnen man kan få. Sedan är det bra att ha högre betyg i alla ämnen.
Men om du gör ditt bästa, kan du ju inte göra mer.

Att "missa proven" är inte så bra... menar du att du inte var i skolan den dagen då proverna pågick ? Vi avråder från att skolka. Vi råder att gå i skolan varje dag och göra sitt bästa.

Som direkt svar på din fråga - så är det de betygen som kommer att finnas i SLUTBETYGET från Grundskolan som spelar roll, på riktigt. Hela antagninge till gymnasiet kommer att göras om, med hänsyn till de betyg eleverna får på våren, i maj. Det är därför absolut inte för sent för dig!

Lycka till med dina studier!
Julia syv

Läs alla kommentarer
  • Milla man blir antagen på de betygen som finns i slutbetyget från grundskolan. Det är ingen som tittar på "gamla" betyg från föregående terminer. :9
  • Nora Hur mycket tror du man kan höja sig om man har chansen att höja sig i alla ämnena
  • Milla man borde få de betyg som man förtjänar. Svårt att säga hur mycket just du kan höja dina betyg. Generellt sett brukar eleverna (i genomsnitt) höja sina betyg ca 10 beytgspoäng från höstterminen till vårterminen - dvs man höjer i genomsnitt från C till B i fyra ämnen eller till D till B i 2 ämnen.