Rebecca 17 år
"Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4)." står på samhällsplaneringsprogrammet. Vad menas med behörigheterna? Är det ett krav på betyget C i Matte? eller är det kursen matte C? t.ex.

2 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

hej Rebecca,

högskoleutbildningar i Sverige är, för att underlätta hanteringen, är uppdelade i "grupper", där till Olika utbildningar krävs samma Särskild behörighet;
Behörighet A4 innebär att det krävs godkända betyg i Matematik 3 och i Samhällskunskap 1b.
************
Samma utbildningar som du och andra elever som fick Examensbevis, dvs som gick ut gymnasiet år 2014 eller senare, kan sökas av personer som gick ut gymnasiet tidigare år och fick ett Slutbetyg. Det är som regel de som gick ut gymnasiet år 2013 eller tidigare. De läste inte matte 3, utan en motvarande kurs Matematik C och inte Samhällskunskap 1b utan de läste Samhällskunskap A. Och de som läste de "gamla" kurserna kan få meritpoäng även för "områdeskurser", dvs om de fick godkända betyg i "vissa kurser" som är "speciellt värdefulla" inom det kunskapsområde... men det är för dig ganska ointressant, då du ej kan använda dig av den möjligheten; detta pga från och med år 2014 då eleverna går ut från gymnasiet med Examensbevis och inte med ett Slutbetyg, kan inte eleverna få några meritpoäng enligt "områdeskurserna", utan endast genom engelska 7, moderna språk 3 och 4 och "högre kurser" i matematik.
Områdeskurserna som gav meritpoäng - vad det inom Område 4 (områdesbehörighet 4). Samma områdesbehörighet för sökande som har Examensbevis heter områdesbehörighet A4.

Uppdelningen till "områdesbehörigheter" är numera mycket mindre "intressant", pga alla högskoleutbildningar, oavsett särskild behörighet, får man Meritpoäng för samma kurser... inte för "områdeskurser" som det var för dem som fick Slutbetyg. På Komvux kan man dock fortfarande få Slutbetyg fram till 1 juli 2020 men Endast om man har godkänt betyg i minst en "gammal kurs" som är betygsatt med IG-MVG. Att få betyg i sådana "gamla kurser" kunde man t o m 30 juni 2016. Numera finns inte den möjligheten längre, över huvudet taget.
För dig som är 17 år och med det ej kan ha fått ngt. betyg i en "gammal kurs" - gäller endast de nya kurser, som t.ex Matematik 3b eller matematik 3c /och inte den gamla kursen Matematik C/ och Samhällskunskap 1b /och inte den gamla kursen Samhällskunskap A/.  Och det spelar för dig ingen roll inom vilken "områdesbehörighet" som "din högskoleutbildning" ligger; det saknar för dig praktisk betydelse, tycker jag. :)

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Matematik C angår inte dig som är 17 år och ännu inte är klar med gymnasiet . För dig som läser mot examensbevis gäller matte 3b eller 3c godkänt betyg. 

  • Rebecca Tack! Men vad betyder "områdesbehörighet 4 eller A4"?
  • Julia Jag har nu svarat på din kommentar i ett nytt svar.