Martin 20 år
  Hej!

  Jag kompletterar upp mina betyg på Komvux för att kunna få en gymnasieexamen. Jag har minst godkänt i alla kurser som kräver lägst betyget E för att uppfylla kraven för gymnasieexamen, men jag överstiger antal 'godtagbara' F.

  Jag gick det naturvetenskapliga programmet med inriktning mot samhälle. Under min tid på gymnasiet har jag aldrig direkt brunnit för naturvetenskap och matematik. Jag fick underkänt i alla naturvetenskapliga ämnen (Kemi 1, Fysik 1a och Biologi 2) eftersom jag hade funnit det tråkigt under alla tre år på gymnasiet. Jag pluggade heller inte tillräckligt mycket för att uppnå ett godkänt betyg.

  Dock i de samhällsvetenskapliga ämnena har jag betydligt bättre betyg där jag har lägst betyget C. Innan jag sökte till Komvux, funderade jag på att att söka andra kurser så att jag kunde ta ut examen från det Samhällsvetenskapliga programmet istället för Naturvetenskap och samhälle. Men jag hade ett godkänt betyg i gymnasiearbetet som jag inte ville förlora. Gymnasiearbetet måste vara direkt anpassat till det program man går, och i mitt fall hade jag ingen annan val än att fördjupa mig inom biologi i åk 3 med tanke på att jag gick NS-inriktningen. Eftersom jag la mycket tid på det då och kämpade för att få ett godkänt betyg, ansåg jag inte att det skulle vara värt att gå igenom samma gamla process om igen och göra om mitt gymnasiearbete.

  Jag undrar då om det är möjligt för mig att 'ta bort' en del kurser och byta det mot andra kurser? Vi säger att jag exempelvis byter Fysik 1a mot Historia 2a och Filosofi 1, kommer det att 'funka' då eller bryter det mot Skolverkets regler? Den allra viktigaste punkten för mig är att få ut ett högskoleförberedande examen eftersom jag har högskoleprovet som krävs för den utbildning jag vill söka. Jag vill få ut den så snart som möjligt och jag är främst orolig över att jag inte kommer klara Fysiken och Kemin. Hur tycker ni jag borde göra?
  • Mikael Vad heter ditt gymnasiearbete, i vilket du har godkänt betyg i?
  • Mikael Du behöver inte ha kurser i fysik, kemi eller biologi i exam.bevis från komvux men i så fall behöver du ha betyget i naturkunskap 1b.
  • Mikael

   Hur fick ni det till Natur- SAMHÄLLE? Det låter som tema för GA från Natur-NATUR.

  • Mikael Jag tycker du kan ta ut exam.bevis från Naturvet.programmet och för det behöver du inte ha kurser i fysik, kemi eller biologi, men du behöver i så fall läsa eller göra prövning i Naturkunskap 1b. Smart också ta in kurser som du behöver för Särskild behörighet till just "din" högskoleutbildning.
  • Martin

   I min skola var vi tvungna att välja ett tema i GA som är baserat på det program vi går på. Vi fick alltså inte välja någonting samhällsvetenskapligt eller någonting liknande. Biologi var vårt enda val eftersom det är det enda ämnet vi läser två kurser ut av. I Fysik och Kemi hade vi bara läst en kurs 

  • Mikael

   OK, men nu har du alltså Godkänt betyg i GA? Du behöver inte göra om GA. Läs mitt svar, nedan. Problemet med naturvetenskapliga ämnen kan bli att i fall du vill få in biologi in i ditt exam.bevis från komvux så kanske i så fall du måste även ha fysik1a och kemi1... eller så får du in Naturkunskap 1b (en kurs på 100 poäng) men då kan du inte ha biologi i exam.beviset. Problemet är att "naturvet.del" måste man ha i exam.beviset men innehåll i ämnet Naturkunskap överlappar delvis kemi, fysik och biologi. Och kurser som i stor grad överlappar varandra får ej ingå i samma exam.bevis, och bedömning vad "stor grad är" - blir då upp till rektorn på komvux att svara om.... . Enligt reglerna måste du ha minst 100 p. naturvet.ämnen och nk1b räcker (den innehåller delar av fysik1, kemi1 och biologi1). Men då kan du kanske inte ha biologi-kurserna i samma exam.bevis. Men om du har biologi (en eller 2 kurser), så är det inte "naturvetenskap", utan just ren BIOLOGI och måste kompletteras med kemi och fysik... krångligt kanske... men det är därför man gör planering tillsammans med SYV på komvux, och inte på egen hand.

  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Martin,

  det är i samråd med SYV på komvux som du gör planering mot examensbevis. Egentligen är det Rektor på komvux som är ansvarig, men i praktiken gör du planering med SYV; rektorn tillfrågas om undantag kommer "på tal".

  För examensbevis från komvux i Naturvet.programmet behöver du ha betyg i alla de kurser som står under Gymnasiegemensamma ämnen i Programplanen för NA (förutom Idrott och hälsa 1, som är en kurs som ej kan ingå i examen från komvux). Det är 1050 poäng gymnasiegemensamma ämnen som alla är obligatoriska kurser.
  Av de resterande poängen är 100 p. gymnasiearbete och resten av poängen måste fördelas enligt följande: Minst hälften av poängen måste komma från kurser som får läsas på Naturvet.programmet och resten - får vara vilka kurser som helst.

  Men... om du inte har betygen i fysik1 och kemi1 in i ditt examensbevis - behöver du i så fall ha Naturkunskap 1b (den kursen kan ingå med F-betyget i och för sig, men betyget måste det vara).

  Enligt min tolkning av reglerna, kan du läsa naturkunskap 1b och kurser i historia, filosofi, språk och andra kurser... i princip vilka som helst (du borde redan ha tillräckligt många betyg i kurser som får ingå i naturvetenskapsprogrammet). Men det blir ytterst upp till rektor på komvux att godkänna innehåll i ditt examensbevis.

  Ang.få ut examensbevis så fort som möjligt... Det är mycket möjligt du kommer in på den utbildning du vill komma in på nu med resultatet från högskoleprovet, men du kan i framtiden behöva komma in på fler utbildningar... det kan därför vara bra att försöka få högre betyg så att ditt examensbevis blir mer konkurrenskraftig.

  Examensbevis från ett högskoleförberedande program tar man ut bara En gång. Du ska inte i framtiden kunna ta ut ett nytt eller byta ut kurser från ditt examensbevis. Skulle du i framtiden behöva högre meritvärde, måste du då läsa upp samma kurser till högre betyg.


   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga