Evelina 15 år
Hej
Jag har ångest över gymnasie valet och vet inte vilken skola jag ska börja. Sen är det där med nollningen som är lite jobbig, hur ska jag göra??

2 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Läs gärna våra tips på https://www.fragasyv.se/info/olika-ingangar-gymnasieval

ang."nollning" så är det frivilligt att delta; prata om det med kurator på din grundskola och när du kommer in på gymnasiet, med kurator och rektor - det är rektor som är ytterst ansvarig på varje skola.

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Evelina, det är många gymnasieskolor som inte har någon nollning och så finns det också mycket goda exempel på hur nollningen genomförs på ett trevligt sätt, ex:
Berzeliusskolan i Linköping>> har välkomstveckor / nollning. Det är treor som håller i det och syftet är att hjälpa de nya eleverna att lära känna varandra genom lekar och andra aktiviteter. De treor som agerar faddrar är alla godkända av skolan även om de flesta aktiviteterna är utanför skoltid. Det är en regelbunden och ganska tät kontakt mellan faddrar och skolledning från våren då kommande välkomstveckor börjar planeras, och under tiden. Allt som görs läggs ut på en FB-sida där föräldrarna kan följa var deras barn är och vilka aktiviteter som är på gång.
Att delta i de här aktiviteterna är helt frivilligt. Faddrarna är av och till bullriga och bossiga men väl medvetna om att de ska vara uppmärksamma på om någon blir mer rädd än road, och då backa. Skolpersonal blir sällan kontaktade angående någon som har upplevt de här aktiviteterna som kränkande eller obehagliga, men ofta kommentarer från elever och föräldrar hur kul de har haft och hur snabbt de lärde känna sina klasskompisar genom de här aktiviteterna.