2 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Mia,

det är bra att du vill studera men jag undrar vad är Mål med dina studier: vill du bli behörig till högskola/universitet? Vill du lära dig ngt. yrke? eller vad vill du uppnå? Detta frågar jag för att ge dig ett bätte svar, rätt svar på din fråga.

Om du vill komma in på högskola - då kanske du kan göra det på "reell kompetens>>>" utan att behöva läsa på gymnasial nivå mer.

Om du vill lära dig ngt. nytt yrke>>> - så kanske kräver inte den utbildningen att man har fullständig gymnasiekompetens.

t.ex yrkeshögskoeutbidningar>> har stora möjligheter att ta in obehöriga /de som i formell mening inte är behöriga/.

Betygssystemet och kursnamn och kursstorlek har ändrats flera gånger sedan du läste på gymnasiet. Det är inte helt lätt att kompettera en ofuIIständig gymnasiekompetens till fullständig gymnasiekompetens. Det kan i värsta fall /berodende på exakt viIka kurser du har godkända betyg i/ betyda för dig att du kanske måste Iäsa i flera terminer på heltid på komvux för att få fullständiga gymnasiaIa betyg.

Tips: ta dina betyg till SYV på KomVux i den kommunen där du är skriven. SYV-en får kika på dina betyg och vid behov kan kontakta en sakkunnig, i faII SYV-en själv inte förstår sig på dina betyg, pga om hen inte har jobbat i så många år, kanske hen inte har träffat på "äldre betyg", men det går att få "rätt sida" på det. Dock är det mycket bra att veta vad MåI med dina studier är - komma in på högskoIa och i så faII på viIken utbildning där... eller om du har ngt. annat mål ... detta för att du inte ska läsa "i onödan" eller "fer kurser".

L. :)

Läs alla kommentarer
  • Mia Jag förstår att reell kompetens är för mig
  • Mia Kan man få hjälp någonstans med det. Jag tänker på hur avancerad man måste vara
  • Anna Gå in på länken ("blåa ord" i våra svar är Klickbara länkar) - där finns det mer info. Man jag skriver också ett nytt svar till dig nu.
Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Mia,

På Antagning.se står det bland annat:

Det här behöver du ha:

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B 
  • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A 
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

 

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning, bedömningen om grundläggande behörighet görs ändå. Det är viktigt att du laddar upp alla papper som visar att du har läst kurserna samt tjänstgöringsintyg som visar att du har arbetat i minst tre år.

Så, om du har 3 års (minst) arbetslivserfarenhet efter det att du fyllde 19 år samt har godkända betyg i kurser som motsvarar de kurser som nämns ovan i Svenska, Engelska, Samhällskunskap och Matematik - då har du Grundläggande behörighet till högskolestudier /automatiskt/, behöver inte ansöka om någon prövning.

Sedan kan vissa Särskilda behörigheter krävas, men det beror helt på exakt VILKEN utbildning på högskola du vill gå. Du måste se i behörighetskraven på just de utbildningar som du vill gå, om de kräver någon SÄRSKILD BEHÖRIGHET och så fall vilken. Om de inte kräver någon Särskild behörighet, är det då så att det räcker med endast Grundläggande behörighet.

Om dina "gamla kurser" motsvarar de kurser som nämns ovan - råder jag dig få hjälp på komvux i den kommunen där du är skriven/folkbokförd. Detta pga om du behöver komplettera för behörighet, då är det på komvux i den kommunen där du är folkbokförd som du kan göra det.

Studie- och yrkesvägledare på komvux kan titta på dina betyg, kolla i Bedömningshandboken, och i fall hen blir osäker kan kontakta de sakkunniga, som är experter på området.

Du kan också göra ansökan till högskola och skicka in de betyg du har, då får du svar från Antagning.se om du är behörig eller inte, för de gör Behörighetsprövning.

Hoppas mitt svar blir till hjälp för dig!

ANNA