SYV-besökare 30 år
Hej! Vi har en elev som gått ett år på motsvarande Barn- och fritidsprogrammet i Norge och har därför norska betyg.
Frågan är nu hur vi gör när eleven ska börja hos oss på Barn- och fritidsprogrammet. Jag kan inte så mycket om norska betygssystemet som jag har förstått är upplagt på ett helt annat sätt. Kan man skicka in betygen och få de validerade någonstans? Går dessa betyg att få tillgodo i utbildningen i Sverige? Ska hon helt börja om från år 1? Om inte validering/tillgodo kan göras, kan man göra tester/prövning på ämnena i år 1 t.ex., för att sedan börja år 2 om prövningarna går bra?

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej,

om eleven vill ha Examensbevis från BF-programmet, måste eleven uppfylla kraven för examensbevis och i så fall måste hen få godkända betyg i svenska kurser som ingår i BF-programmet. Kraven för examensbevis kan man bl a se på www.gymnasieguiden.se/informeras/vad-kraevs-foer-att-uppna-gymnasieexamen

Jag ser följande lösningar:

1. att börja om från åk1 och läsa hela BF från början;
fördelar i detta är att det är bekvämare både för skolan och för eleven; eleven behöver inte stressa pga prövningar; eleven kan också få höga betyg; eleven får läsa allt på svenska (även om norska är likt svenska, är det ändå ett annat språk); eleven blir bättre förberedd till eftergymnasiala studier eller för att jobba efter gymnasiet - med mer utbildning och förhoppningsvis också högre betyg; nackdelen är att eleven "förlorar ett år"; dock tycker jag att eleven kan i så fall , om hen tycker att hen kan redan mycket, och därför inte behöver lägga så mycket tid på skolan - skaffa sig extrajobb och tjäna pengar + få arbetslivserfarenhet när hen går på gymnasiet;

2. att göra prövningar i alla de kurser som läses i åk1 på BF i Sverige (det kan rektor besluta om att eleven får göra om eleven redan är inskriven på gymnasieskolan); om eleven inte är inskriven på gymnasieskolan, kan eleven självmant göra prövningar - kostar 500 kr för varje prövning; kan också vara svårt att hitta var man kan göra prövningar; det är fördelaktigt för eleven om gymnasieskola befriar från prövningsavgifterna och ordnar prövningar åt eleven; dock är det besvärligt för gymnasieskolan att göra - krävs mycket lärartid (det får rektor besluta om);

3. om eleven är nära 18-års åldern - kan eleven vända sig till en folkhögskola i stället; på en folkhögskola kan eleven läsa mot Omdöme från en folkhögskola; med omdöme från en FHSK kan eleven senare söka till eftergymnasiala utbildningar, om hen så önskar.

Bästa hälsningar

ANNA