Charlotte 21 år
Hej! Jag har gått natur på gymnasiet men har 5 kurser kvar (historia 1b, biologi 2, svenska 3, filosofi 1 och matte 5). Jag har sträck i filosofi och historia och F i de andra ämnena. Man behöver ju bara godkänt i 2250 poäng för att kunna söka till högskolan, så jag undrar om jag blir behörig till högskolan om jag läser svenska 3 och biologi 2 på Komvux nu i vår, eller om jag måste läsa in de andra ämnena också? Om jag läser in de två ämnena så har jag minst E i 2250 poäng.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

hej Charlotte!

För GrundIäggande behörighet tiII högskoIestudier behöver du få ut examensbevis från komvux.

För examensbevis på komvux behöver du 2400 betygsatta poäng och av dem kan du ha F betyg i 150 poäng, dvs det är aIIdeIes riktigt, som du sjäIv skriver i din fråga - att du behöver 2250 godkända poäng, men de måste finnas inom ditt examensbevis. Här kommer vi tiII "en punkt"  - förändring från 1 jan2017, då det inte Iängre är möjIigt att ta in betyg i Idrott och häIsa 1 in i Examensbevis från komvux... så om du hade godkänt betyg i de 100 poängen (Idrott och häIsa 1) - så "forIorar" du de poängen.

Svenska 3 behöver du ha godkänt betyg i för behörighet tiII högskoIa.

Hur ditt examensbevis kommer att se ut för övrigt, är det bra att "ta" med en SYV på komvux. Det är också fördeIaktigt att inte ha F i examensbeviset (eftersom F betyg drar ner meritvärde ganska mycket). Förutom svenska 3 behöver du betyg i historia, som är en obIigatorisk kurs, men du kanske kan Iäsa en mindre kurs - Historia 1a1 som är häIften så stor som Historia 1b. Historia 1a1 är en Iiten kurs á 50 poäng. För att "matcha" den - behöver du en annan 50-poängskurs... eIIer så får du Iäsa Historia 1b, som är 100 poäng.

Om du behöver bioIogi 2 för särskiId behörighet för just "din utbiIdning" då är det smart att Iäsa den kursen, men annars så kan du Iäsa en annan kurs, som du giIIar mer och som du Iättare kan få godkänt betyg i, tänker jag...

Sammanfattning:
jag råder dig göra PIanering av Examensbevis med SYV på komvux i den kommunen där du är skriven/foIkbokförd.

VänIigen

JuIia SYV