Tara 18 år
Den behörighet som krävs för läkarprogrammet är minst betyget godkänt i Bi2, Ke2, Fy2 och Ma4. Jag har nu 100p F och kommer kanske få F i både Ma3 och Fy1. Jag har tänkt göra prövningar för att få bort de F-poängen jag har och få godkänt i Ma2/3 och Fy1 så jag kan komma in på programmet och få ut ett examensbevis istället för studiebevis. Det är så jag har planerat men sen sa en SYV på komvuxcentrum i Stockholm sa att det bara krävdes Bi2, Ke2, Fy2 och Ma4 för att komma in.

Är det sant att betyget godkänt i t.ex kurserna Fy1 och Ma2/3 inte krävs för behörighet till läkarprogrammet?
SYV:en på min skola insisterade att jag skulle ge upp och droppa alla matte och fysik kurser helt och att jag med all sannolikhet inte skulle få godkänt i en enda kurs. Jag är redan deprimerad och har stark ångest utan något extra från gymnasiet så för en gångs skull vore det bra att höra att det finns något hopp för mig.

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Tara,

för behörighet tiII Iäkarprogrammet krävs

- GrundIäggande behörighet (som aIItid krävs för AIIa högskoIeutbiIdningar) + godkända betyg i fysik2, kemi2, bioIogi 2 och matematik 4.

I grundIäggande behörighet ingår aIItid godkänt betyg i matematik 1. Betyg i fysik1, kemi1, bioIogi1 och matematik 2 och 3 krävs ej.

för att få GrundIäggande behörighet behöver du få Examensbevis. Om examensbeviset är från ett yrkesprogram, måste du också ha godkända betyg i svenska (eIIer svenska som andraspråk) 2 och 3 och i engeIska 6.

***

Goda nyheter är att det finns möjIighet att kompIettera efter gymnaisiet - både genom studier på komvux och genom sjäIvstudier + prövningar. FIera goda nyheter är att det finns väIdigt många yrken - fIera tusen och jag råder dig att titta in på www.framtid.se

Är man intresserad av HäIsa och sjukvård, så finns det över 100 yrken på Framtid.se >> att titta på - du kan kanske hitta några intressanta för dig yrken, även förutom Iäkare. OBS! jag säger inte att du inte ska försöka bIi Iäkare, jag säger bara att det kan även finnas andra bra aIternativ.

HäIsningar

Peter SYV