Sara 19 år
Hej, jag går för närvarande ett kandidatprogram och jag undrar lite varför man behöver ha höga betyg på universitetet eller om det räcker med godkänt? Förstår att man kanske lärt sig bäst om man har höga betyg men vad i praktiken gör att det skulle vara viktigt? Jag funderar på att plugga en masters sen. Är det viktigt med höga betyg då?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Sara,

det förekommer olika betygssystem på olika svenska högskolor/universitet. Universiteten och högskolorna får själva bestämma vilket betygssystem som ska användas. Det kan mycket vara så att endast U (underkänt) och G (godkänt) som används, och då finns det inte så mycket att "prata om", man ska ha G för att kunna läsa vidare...

men om även VG, välgodkänt, används - då är det ofta endast i vissa kurser; för de flesta kurser är det oftast endast G eller U som är möjligt att få.

 

Vid antagning till magister- och masterprogram gäller följnde; om det är fler behöriga sökande än antal utbildningsplatser, måste urval göras.
Principer för urval /dvs vad som gör att man kommer in före andra/ kan variera. Det förekommer att man väljer ut enligt antal godkända högskolepoäng, dvs att man har under längre tid läst på högskolenivå med godkänt resultat; ex. vid antagning till masterprogrammet som efter Receptarieutbildningen - utbildar till Apotekare, är det ANTAL godkända tidigare högskolepoäng som avgör; man brukar komma in om man läst 3 terminer "för mycket"... dvs de som tar kandidatexamen har vanligtvis 180 hp, men plats på masterprogrammet som leder till apotekarexamen får man vanligtvis endast om man har 270 hp eller fler.
Vilka principer som kommer att gälla vid antagning till just det eller de masterprogrammet/programmen som du vill söka till när det blir dags för dig att söka till det/de programmet/programmen - kan inte jag svara på just nu. Förändringar kan äga rum.
Det är därför bra att göra sitt bästa i varje kurs man läser; det finns ju ingen anledning att med flit få lägre betyg än man kan få.
Vänligen

Julia SYV