1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Josefine,
  jag är ganska säker på att man inte behöver utbilda sig till sjuksköterska för att kunna komma in på Yrkeslärarprogrammet.

  För att i Sverige idag (uppgift från oktober 2019)  bli behörig yrkeslärare måste man skaffa sig en Yrkeslärarexamen, på minst 90 högskolepoäng (tre terminers studier på högskolenivå på heltid).
  Från och med antagningen till höstterminen 2017 samordnar UHR validering av yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildningar.
  Se även information på Skolverkets hemsida om krav för att få en anställning som yrkeslärare och info på worldskills.se/vad-vi-gor/bliyrkeslärare.

  Följande lärosäten har i Sverige tillstånd att utfärda yrkeslärarexamen (uppgift från UKÄ, Universitetskanslers & lärosätenas gemensam hemsida www.studera.nu): Göteborgs Universitet; Högskolan Dalarna; Högskolan i Kristianstad; Högskolan Väst; Karlstads Universitet; Linköpings Universitet; Linnéuniversitet; Malmö Universitet; Stockholms Universitet och Umeå Universitet.

  Vilka kvalifikationer man behöver ha för att bli bedömd som Behörig inför yrkeslärarprogrammet finns i "beskrivande text" som går ut på att man måste vara yrkeskunnig och yrkeserfaren och på alla sätt lämplig att bli lärare. Särskild bedömning görs; sökande skickar in sina meriter och får svar om de är behöriga till yrkeslärarprogrammet eller inte.
  På länkarna ovan (namn på lärosätena) kommer du direkt in på plats på lärosätets sida som berättar om Yrkeslärarprogrammet på just det lärosäte; där brukar även kontaktuppgifter till ansvariga för den utbildningen finnas, som du kan ringa eller maila till.

  Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga