1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Jon,
  i den situationen som du beskriver (vi har tidigare "tagit den frågan" med Skolverkets expert) är lösning som följer:
  matematik 2b bör ingå i elevens examensbevis;
  betyg i matte 2c bör sättas på ett utdrag ur betygskatalog (alltså, kommer finnas på ett separat utbildningsdokument) och ges till eleven tillsammans med examensbeviset.

  Förklaring:
  kurser i matematik på samma nivå, ex. 2b och 2c får ej samtidigt ingå i samma examensbevis. Detsamma gäller om eleven har betyg i matte 1a och 1c eller i 3b och 3c... alltså, oavsett vilka kurser det är och vilken nivå det gäller  - så är det endast ett betyg i en kurs i matte på varje nivå som får ingå i examensbevis. Och detta, oavsett U-kurser eller andra omständigheter.

  Om eleven ej uppnår kraven för examensbevis
  I så fall får eleven ett Studiebevis. I studiebeviset nämns alla kurser, i vilka eleven har betyg - med tillhörande betyg.
  Om eleven väljer komplettera mot examensbevis på komvux - blir det då en fråga för komvux att bestämma vilken kurs som ska ingå i elevens examensbevis från komvux (svar kommer bero på "vilket program" eleven ska ta examen från).

  Om rektor på gymnasiet fattade beslut om Individ.anpassat program
  Rektor på gymnasiet får, vid programbyte, fatta beslut om Individ.anpassat program. Det beslutet bör fattas innan eleven går ut år2 på gymnasiet. I beslutet om individ.anpassat program kan t.ex famgå att betyget i matte 2c kommer ingå i exam.bevis från Samhällsvet.programmet i stället för matte 2b och därför behöver inte eleven läsa matte 2b, över huvudet taget.

  I den situationen som du beskriver är det dock fördelaktigare för eleven att ta in betyg i matte 2b (då det är ett högre betyg) och, pga just b-spår läses inom Sam-programmet, så är det helt enligt reglerna att matte 2b ingår.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga