1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Elizabeth,

vi råder att försöka få så bra kunskaper i varje kurs man läser och då följer också ett högre betyg med, "på köpet" så att säga... kan man mer, får man högre betyg - så borde det vara.

Men formellt sett så borde inte betyget påverka mer än att det bör vara E eller högre, dvs ett godkänt betyg så får du +1.0 i merit (om inte du redan har mer än 1,5 i merit) - det totala meritvärdet är ju ändå 2,5 och ingen kan få mer.

Vänligen

Julia syv

P.S: det finns dock ingen anledning att endast satsa på E-betyg, inte högre för att då kan man missa lite och hamna "en poäng under godkänt" och få F betyg i stället. Högre betyg kan gagna dig längre fram - i olika sammanhang, t.ex om du söker sommarjobb eller extrajobb när du läser på högskola - alla "plus i kanten" som t.ex högt betyg i eng kan spela roll för vem som får jobbet. :)