Petra 31 år
  Jag är mycket intresserad av biologi, biokemi, kemi, miljön och kroppen. Vet inte vad jag vill bli - men vet delar jag vill ha med mig så tänker börja där.
  Dock har jag hört att många högskolor fått skära ner på undervisning, stöd, mm. Och då jag är en av de elever som kan vara i behov av lite mer hjälp i studierna så har jag frågan: vet ni vilken biologiinstutition jag bör söka till om jag är ute efter en som INTE fått skära ner/skurit ner så mycket som andra?

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Petra,

  du nämner inte bostadsfrågan. Och jag tänker ta upp den. Tråkigt nog är det svår bostadssituation så gott som i hela Sverige idag. Då är frågan - ska du kunna flytta vart som i hela Sverige och ordna bostad? I annat fall är det mycket tråkigt att hitta en passande utbildning, söka och komma in och sedan inte kunna ta den utbildningsplatsen pga man kanske tyvärr inte hittar bostad.

  Så vi rekommenderar att ta sig en liten "funderare" om bostadssituationen - och söka i första hand till de utbildningar där man vet att man kan lättare få bostad; det andra alternativet är att söka utbildningnar på Distans>>, så att man kan bo där man bor idag. OBS! med "distans" kan man mena olika saker>>: allt från "distans utan obligatoriska träffar" - till  att man måste vara på plats på skolan en hel dag varje vecka eller t o m två dagar i följd - och resten läser man på distans. Vi råder att noga undersöka vad "distans" är i varje enskilt fall.

  Allmänt angående stöd vid studier: har du "papper" på att du är i behov av extrastöd? Detta behöver du inte svara på men tänk på att extraresurser tas fram oftast endast om den studerande kan uppvisa "på papper" att hen har de "extrabehoven", som ex. kan vara grav dyslexi och/eller dyskalkyli, hörselnedsättning, NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller ngt. annat som är "utrett" och Läkar- eller Psykologintyg finns.

  Om Läkar eller Psykologintyg finns borde alla högskolor/universitet kunna plocka fram de extraresurserna (så är det i alla fall tänkt att det borde fungera).

  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp för dig! Du får gärna återkomma och berätta hur det går med din ansökan till studier.

  Lycka till!

  ANNA

  ang.extra hjälp vid studier...
  Som dyslektiker /eller om man har intyg om dyskalkyli/ har man rätt till förlängd tid på prov. Man kan också i vissa fall göra muntliga prov i stället för skriftliga. Men man måste ha intyg om att man har "diagnos" från en specialpedagog. - det är en sort hjälp, i alla fall som jag ser det.

  Har du tidigare studerat på högskola/universitet? Studier på högskolenivå skiljer sig från studier på gymnasiet. På högskola/universitet har man inte vanliga "lektioner". Man har i stället stora föreläsningar ("stora" kallas de för att det är många studenter som sitter i en stor sal/aula) där ingen kollar närvaro /man kommer och lyssnar på föreläsningar, om man vill/; det finns vissa obligatoriska "seminarier" eller redovisningar av enskilt eller grupparbete och så kommer det tentorna i slutet av terminen. Vid vilka tillfällen skulle du behöva hjälp och vilken sort hjälp?

  På de stora föreläsningar sitter man och lyssnar på det som föreläsaren föreläser om /om man vill/. Vill man inte - så inhämtar man kunskaper på egen hand, hur man själv tycker blir bäst.

  Vid seminarier och tentorna ska man uppvisa vad man kan. På vilket sätt vill du ha hjälp vid redovisningstillfällena? 

  I stort sett ser det ut så här: som studerande på högskolenivå inhämtar man kunskaperna själv, på egen hand, från olika källor - från föreläsningar; från litteraturen; från forskningsresultat som man hittar själv eller som lärarna har rekommenderat att titta på. Sedan redovisar man det som man har lärt sig och får betyg. Som högskolestuderande undervisar man till 99% sig själv. Visst kan det vid några få tillfällen finnas möjlighet att fråga lärarna om någonting, men då får man oftast hänvisning till kurslitteraturen, där man sedan själv får leta svar på sina frågor. Så brukar studier på högskolenivå se ut. 

  Det är möjligt att jag har missuppfattat din fråga. Förklara gärna mer kring vad exakt vill du ha hjälp med. Och vi här på fråga syv ska göra vårt bästa för att besvara din fråga.

   

  • Petra Hej, Tack för svaret. Och jo jag är medveten om detta - men om man ser till vad jag frågade om, har ni något svar där? Gällande bostad så har jag lite kontakter i allt från Lund till Göteborg till Stockholm till Uppsala, mfl städer.
  • Anna Om du berättar lite med om vilken sort hjälp som du skulle behöva, blir det lättare att svara på din fråga. Har du läkarintyg eller motsvarande "dokument"? Jag skriver också ett utökat svar till dig nu.
  • Petra Hej, Min fråga var egentligen - ber om ursäkt om jag var otydlig - inte rent om stöd i undervisningen utan jag undrade om ni visste vilken biologisk instutition som inte fått skära ner lika mycket som vissa andra. Liksom i allmänhet att de på grundnivå fortfarande har bra resurser till undervisningen?
  • Julia Se mitt svar. Kort svar: det är ingen skillnad. Men läs den längre förklaringen i mitt svar. :)
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, vi har tillfrågat en sakkunnig från UniversitetsKansler Ämbetet och fick svar att det är ingen som helst skillnad mellan de belopp som olika universitet&högskolor får per studerande. Däremot får vissa KUNSKAPSOMRÅDEN, som "humaniora" t.ex mindre pengar per studerande. Biologi ligger rätt så bra till som Kunskapsområde.

  Vidare hänvisar den sakkunnige till Rapporten som du kan i sin helhet läsa här >>. Det är från s.111... och särskilt på s.120 som info finns som är i första hand relevant som svar på din fråga.

  Om resursfördelningen för område "biologi" läs under Naturvetenskap.

  Till den rapporten och till de tidigare rapporter om universitet och högskola kan man komma från den här hemsidan: http://uka.se/om-oss/publikationer--beslut/rapporter

  Vänligen

  Julia SYV

  P.S: för övrigt, så är det inte mindre resurser som numera tilldelas per studerande på högskolenivå, jämfört med tidigare. Utan den allmänna debatten handlar om att det skulle behövas/krävas mer resurser, och i första hand till kunskapsområdet "humaniora", som idag får mindre resurser än de andra områden.

   

  Frågor och svar

  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret
  • simon 16 år

   Hur länge gäller sommarskolan?

   Jag har nu fått ett meddelande om att jag kanske inte kommer att bli godkänn i matte. Och jag vill verkligen inte gå sommarskola.

   Anna SYV: Förklara lite mer kring din fråga. Om du får F i matte, vad är din plan i så fall, vad vill du göra?
  • Oscar 23 år

   Räcker detta till en gymnasieexamen?

   Hej! Jag fick inte tidigare en gymnasieexamen i skolan, jag har studerat ämnen och blivit godkänd i dessa. Jag håller på att läsa biologi 1 för att det var ett ämne som jag fått F i tidigare men funderar nu på om det behövs ens. https://i.imgur.com/SR1M4Np.png Här är en bild på mina betyg som...

   Daniel Larsson: Hej Oscar, jag räknade ihop 1700 godkända poäng i ditt Studiebevis; men du får inte ta in Idrott och hälsa 1 i examensbevis från KOMVUX; så det blir 1600 godkända p. och 550... Läs hela svaret
  • Ulla 33 år

   En person med hög utbildning i utlandet vill bli arkitekt?

   Hej om en person med högre utbildning från utlandet inom arkitektur fast utb. är hos privat skola - vill i Sverige värdera sin utbildning, vart ska hen skicka sina utbildningsdokument för värdering? tacksam för svar! Ulla S.

   Peter SYV: Hej, vi råder att ansöka om en personlig bedömning där UHR, Universitets- och högskolerådet ser över dina utbildningsdokument och ger ett utlåtande. Man... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga