1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Frida,

  Sjuksköterska  blir man om man läser sjuksköterskeprogrammet på högskolenivå och särskild behörighet till det är godkända betyg i följande gymnasiala kurser: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b (eller i 1a1 och i 1a2).

  Här, i programplanen för HA>> kan du se viIka kurser som läses på HA. För Grundläggande behörighet till högskolestudier behöver du godkända betyg i svenska 2, 3 och i engelska 6.

  - matte 2a får läsas som programfördjupande på Handels- och admin.programmet;

  - samhällskunskap 1a2 och naturkunskap 2 får inte läsas som programfördjupande, de kan läsas inom Individuellt val, om skoIa kan erbjuda de kurser, viIket inte kan garanteras;

  - för att få förkunskaper till naturkunskap 2, måste du också ha kunskaper i naturkunskap 1a2, en 50 poängs kurs;

  Under aIIa omständigheter behöver man Iäsa på mer än heItid, om man ska på HA bli behörig till sjuksköterskeprogrammet, därför att det ej går att rymma in aIIa Kurser som man behöver inom programmets 2500 poäng.

  Det du som eIev har rätt tiII på aIIa yrkesprogram är att läsa kurser för GrundIäggande behörighet:

  Det kan bli så att du måste efter gymnasiet komplettera med Naturkunskap 2 (och för att kunna läsa Naturkunskap 2, även innan dess läsa Naturkunskap 1a2) och Samhällskunskap 1a2. Kanske också med matematik 2 (men jag tror det är ganska troIigt att du ska kunna Iäsa matte 2 på gymnasiet inom programfördjupningen).

  I "värsta faII" kommer du att behöva kompIettera efter gymnasiet med 150 poäng inom Naturkunskap, 50 poäng inom SamhäIIskunskap och 100 poäng inom matten. Det är kurser á sammanIagd 300 poäng, som på komvux kan Iäsas på heItid på 15 veckor, men vill man ha lärarledda lektioner på komvux - ska man räkna med 2 terminer på deItid: då läser man t.ex naturkunskap 1a2 och matte 2 under första terminen och naturkunskap 2 och samhällskunskap 1a2 under andra terminen. Det är 150 poängs-studier per termin, vilket är mindre än halvtidsstudier (och i så fall har man inte rätt till studiemedel, för att ha rätt till studiemedel måste man läsa på minst halvtid och komvux kan mycket väI inte ge kurser att läsa som man inte behöver för behörighet - då kan det bli så att du under det året du läser på komvux efter gymnasiet, inte har några "pengar för studier").

  Hoppas mitt svar blir till hjäIp för dig!

  ANNA

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga