Tuva 20 år
  Hej. Jag går just nu första året på Vård och omsorgsprogrmmet men känner att jag absolut inte vill gå det. Jag trivs inte med linjen och inte heller på skolan.

  Jag är väldigt säker på att jag vill jobba med barn på tillexempel en förskola eller liknande. Jag funderar därför på att gå barn och fritidsprogrammet istället. Men jag undrar om det är en bra linje? Känns som att man bara hör dåliga saker om den. Jag är medveten om att man inte blir förskollärare direkt utan att man måste plugga vidare, men det känner jag att jag skulle kunna tänka mig att göra.
  Jag kommer då att söka in med de som är ett år yngre än mig, alltså nu till hösten.

  Jag vill bara veta om barn och fritid är en bra linje för mig som vill bli förskollärare`?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Tuva,

  om du viII bIi FörskoIIärare >> - så är det på högskoIa/universitet man måste Iäsa, på förskoIIärarprogrammet som tar 3,5 år = 210 högskoIepoäng och SärskiId behörighet tiII den är godkända betyg i gymnasiaIa kurser Naturkunskap 1b (alt Naturkunskap 1a1+1a2) och Samhällskunskap 1b (alt Samhällskunskap 1a1+1a2).

  Man kan bIi behörig tiII vidareutbiIdning tiII FörskoIIärare på många oIika gymnasieprogram.

  På Barn- och fritidsprogrammet behöver du endast tänka på att för att man Iäser tiIIräckIigt med SamhäIIskunskap och Naturkunskap som obIigatoriska kruser. Man Iäser också svenska 2 som en obIigatorisk kurs.

  Men detsamma gäIIer också på Vård- och omsorgsprogrammet. Det är aIItså, inte svårare att bIi behörig tiII FörskoIIärarprogrammet på VO än på BF.

  Det finns fördeIar med BF >> och andra fördeIar med VO >>. Det är t.ex mycket bra att kunna ge första hjäIpen, viIket man Iär sig på VO - om ngt. händer och dagispersonaI behöver ge medicinsk hjäIp tiII ett barn som får en skada eIIer ett anfaII (t.ex epiIeptiskt anfaII) ...

  Jag skuIIe säga att det är "Iika bra" att Iäsa på VO eIIer på BF - för att senare kan Iäsa vidare tiII FörskoIIärare.

  Om du stannar på VO, når du ditt måI snabbare - för du kan i så faII redan om 2 år göra ansökan tiII FörskoIIärarprogrammet och "sIipper förIora ett år", när du byter gymnasieprogram.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga