Astrid 17 år
Hej!
Jag går just nu i årskurs ett på IB programmet (pre-ib) och har börjat fundera på att byta till ett yrkesprogram då jag inte riktigt trivs. Jag är dessutom inte så intresserad av kurserna de erbjuder, men jag ska i alla fall ta reda på mer.

Min fråga är dock hur jag går till väga om jag vill byta program och gå om ettan på ett annat program? söker jag in med mina betyg från åk 9?

Om jag nu byter program har jag ju redan läst vissa kurser, ska jag läsa de igen eller kan man till exempel läsa en nivå högre i moderna språk?

Är det bättre att gå om ettan eller kan man byta efter en termin i ettan, beror kanske på skola och program?

Hoppas ni kan svara på någon av ovanstående frågor!
Hälsningar
Astrid

2 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Astrid,

om du får betyg i vissa kurser, så gäller betygen framöver. Du behöver inte Iäsa om samma kurser, om du redan har godkända betyg.

Om du kan Iäsa andra kurser (jämfört med elever i din klass) beror på de lokaIa förutsättningar på skolan - om schemat går ihop, lärarkapacitet finns och om det "aktueIIa språket" på rätt nivå över huvudet taget kan erbjudas.

Att komma in i ett yrkesprogram mitt i Iäsåret kan bIi svårt. Det är inte förbjudet, men jag har svårt att tro att någon skoIa kan göra bedömning att trots att du har missat en hel termin, så kan du läsa ikapp. Det handIar inte om du inte är duktig eller motiverad, utan att skoIans personaI inte har tid att ge dig den hjäIpen du behöver och har rätt tiII... därför tror inte jag specieIIt mycket på att du hittar en skoIa som tar in tiII juI... det är nog bara möjIigt om man byter skola, men ska fortsätta gå på samma program.

Men du får givetvis fråga på aIIa de skolor dit du vill byta. Jag tror inte du kommer att få byta nu, mitt i läsåret, men jag önskar dig Iycka tiII och jag bIir gIad om du Iyckas!

Om du söker om tiII åk1 - så söker du på dina betyg från grundskoIan och konkurrerar om pIats på gymnasiet, precis så som du redan gjorde en gång... det bIir samma "upplägg". Du kan Iägga in din ansökan under Ansökningsperiod eIIer under OmvaIsperioden. Rent praktiskt så behöver du inIoggningsuppgifter... eIIer så kan du be någon SYV, t.ex på din gamIa grundskoIa att Iägga in ditt vaI "i systemet"... det funkar lite oIika i oIika deIar av Sverige.

Om du berättar i viIken deI av Sverige du söker gå på gymnasiet, kan vi ta reda på vad som gäIIer just i "din" deI av Sverige.

Hör gärna av dig och berätta hur det går!

HäIsningar

Peter SYV

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hejsan, är det någon speciell gymnasieskola som du helst vill gå på? Även i detta fallet (om du har en favorit redan nu) kan du kika på flera gymnasieskolor - här>> ser du de gymnasieskolor som finns i Halland.

Du kan söka om till år 1 igen och du kan samtidigt också höra med gymnasier som erbjuder Samhällsvet. och Naturvetenskapsprogrammet  om de har plats i klasserna som idag går åk1 - och om du i så fall kunde byta och hoppa in i en pågående utbildning.

Hoppas mitt svar blir till hjälp!

L. :)