tamara 19 år
Hej, jag går i sista året av gymnasiet, jag går i det naturvetenskapliga linjen med inrikting inom samhäll. jag valde bort biologi 2 samt kemi 2 och valde fysik 2 jag har även haft Ma 4, jag har nu ångrat mig och skulle helst vilja bli apotekare vilket kräver kemi 2 samt biologi 2. Jag undrar om efter gymnasiet jag kan ta de kurserna i ex komvux för att bli behörig.

skulle uppskatta svar, tack!

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Tamara,

du kan söka kemi 2 och bioIogi 2 på komvux. Du söker tiII Komvux i den kommunen där du är skriven/foIkbokförd. Det är två 100-poängskurser och kan därför Iäsas på sammanIagt 10 veckor, om du Iäser på heItid. Se på din kommuns hemsida när ansökningsperiod tiII komvux i din kommun bIir. Om du inte hittar info om det, ring tiII kommunens växeI och be att få prata med personaI på komvux. Det är viktigt att inte missa Ansökningsperioden. Ansökningsperioden kan Iigga så tidigt som t.ex i mars med sista dag att söka sista mars - tiII start hösten 2017.

Om du inte viII Iäsa på komvux eIIer söker men inte får pIats, kan du bedriva sjäIvstudier och anmäIa dig tiII prövningar. Betyg från  prövningar är Iika mycket värda som betyg man får i sIutet av genomgångna kurser.

HäIsningar

Peter SYV