Maria 38 år
Hej, jag jobbar som SYV inom vux; är ny på jobbet. :)
Har en akut fråga och hoppas ni kan hjälpa mig; en vuxen person saknar betyg i svenska och matematik grund och de krävs för den yrkesutbildning hen vill komma in på vux. Vad finns det att göra?
Mvh
Maria M.
P.s: tackar jättemycket på förhand för ett snabbt svar. :)

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

hej Maria,

det är 2 olika situationer:

1. om hen som vill komma in på en yrkesutbildning på vux, har kunskaper men saknar betyg
eller
2. om hen saknar de kunskaperna.
*******
Om personen har kunskaper borde vux kunna erbjuda nivåbedömningstest som i så fall visar på att hen har tillräckliga kunskaper för att klara av utbildning på gymnasial nivå som kräver godkända betyg i matte och i svenska eller i SAS, svenska som andraspråk. 
Prövning är också ett alternativ, men det är mer omständigt och kostar också 500 kr per prövning - så för personen är det kanske en stor utgift när det inte är säkert att prövningen skulle ge honom/henne de betyg som hen hoppas att få. Dessutom behöver man inte nödvändigtvis just BETYG i grundskolekurser för att antas till en gymnasial utbildning på Komvux. 
Komvux bör försäkra sig att personer har nödvändiga förkunskaper, ja. Och har man godkända betyg, då är det bekräftat; annars så kan man bekräfta att man har nödvändiga förkunskaper även på andra sätt - ex. genom nivåbedömningstester.

Och en helt annan situation är om kunskaper saknas. I så fall behöver personen skaffa sig de kunskaperna. Och det är också så att inte alla kan skaffa sig de kunskaperna, tyvärr.