1 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Man kan få examen med F betyg i matte 2, men betyg måste man ha. 

F är också ett betyg och det betyget måste finnas med i examensbeviset.