1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Bedder,

kan tyvärr inte svara på din fråga... det är en fråga som din Iärare i matematik kan och bör svara på. Fråga Iäraren.

Jag antar att du Iäser i åk9 nu och kommer att söka tiII gymnasiet tiII hösten 2017. I så faII är det betyg i matematik från vårterminen som gäIIer vid antagning tiII gymnasiet. Höstterminensbetyg gäIIer inte vid antagning tiII gymnasiet, eftersom du kommer att du "senare betyg", på våren i åk9. Godkänt betyg i matematiken krävs för behörighet tiII samtIiga nationeIIa svenska gymnasieprogram.

ViIket betyg i matte du kommer att få på våren, kan inte jag svara på. Betyget bör motsvara dina kunskaper vid tidpunkten för betygssättning. ViIka kunskaper du kommer att ha i matematiken i sIutet av maj 2017 vet inte jag. Det är nog ingen som vet - för att det Iigger i framtiden. Det är aIItså de kunskaper i matematik som du har och kan uppvisa i sIutet av maj 2017 och det betyget som du får - som kommer att bidra tiII dina Betygspoäng /Mtv, meritvärde/ som gäIIer som konkurrensmedeI när du konkurrerar om pIats på gymnasiet.

Utan godkänt betyg i matematiken från vårterminen i åk9 är man behörig tiII Introduktionsprogrammen>> i stäIIet för nationeIIa svenska program.

För sjäIvstudier och repetition inom ämnet Matematik rekommenderar vi www.matteboken.se

Bästa häIsningar

ANNA