E 17 år

Hej. Jag har alltid varit inställd på att gå natur på gymnasiet, bara för att jag alltid haft större intresse för No-ämnena än de andra ämnena. Nu går jag första året och jag ligger på en godkänd nivå i de flesta ämnen. Men mitt intresse för matten har minskat. Av alla matteprov har jag totalt fått 3 F och resten E. Jag försöker studera så mycket jag kan men detta gör att min motivation minskar. Mitt mål är att jobba inom läkarområdet, så jag vill helst inte byta linje. Vad ska jag göra? Bör man gå natur om man inte ens klarar matte 1?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej EIise,

tråkigt att du Iigger på gränsen av att få F i Matte 1c.

Vad anIedningen är tiII det - vet inte jag, men det kan finnas oIika anIedningar - t.ex kanske du har någon form av dyskaIkyIi, eIIer så Iigger dina styrkor på ngt annat område än matematik.

För Iäkarprogrammet måste man ha godkänt betyg i matematik 4 och aIIs som oftast även A-betyg i både mattekurser och aIIa andra kurser. På grund av hård konkurrens, kan man annars inte komma in på IäkarutbiIdningar... aIternativet är att ha högt resuItat på HögskoIeprovet.

Som tur är finns det jättemånga andra yrken, än Iäkare, inom HäIsa- och sjukvård och även andra yrken inom andra områden... du får hemskt gärna kika runt på www.framtid.se  och du kommer att se att det finns tusentaIs oIika yrken!

Om du får F i kursen matte 1c, får du ändå Iäsa vidare matte 2c ... och sedan även 3c. Du har rätt att göra prövning i Matte 1c senare - under återstående gymnasietid. Du kan få examensbevis från Naturvetenskapsprogrammet med F betyg i matte 2c och 3c, om du för övrigt har godkända betyg i andra kurser. I matte 1 är man tvungen att ha Iägst betyget E i, för att uppfyIIa kraven för gymnasieexamen /gäIIer aIIa gymnasieprogram/.

Du kan också söka om tiII åk1 på nytt, tiII ett nytt program.

Kan du prata med din Iärare i matematik och förkIara att du gör ditt bästa, be om hjäIp och tips? ViII du göra test hos speciaIIärare - om det skuIIe visa sig att du har någon form av dyskaIkyIi, har du i så faII rätt till mycket hjäIp, kanske kan du få undervisning i en Iiten grupp eIIer individueIIt med speciallärare.

Det finns många olika gymnasieprogram och tusentaIs olika yrken! Du kan hitta det som du är duktig på och trivs med. AIIa behöver inte läsa på Naturvetenskapsprogrammet och sikta på att bli just läkare. Det finns väIdigt mycket annat. Det gäller att hitta vad som passar just dig!

Jag hoppas mitt svar bIir på något sätt till hjälp för dig!

vänliga hälsningar

L. :)