Ludmila 52 år
Kan en elev få en höskoleförberedande examen trots F i matte 3c på teknikprogrammet? Jag har förstått att man måste läsa den, men är det krav på minst E också?

Kan eleven byta till spår 3b? Om ja, blir det ett individuellt anpassat program då och har det någon nackdel?
Tacksam för ett snabbt svar! :)

1 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Hejsan,

Du stäIIer några oIika frågor och jag ska försöka svara på aIIa dem i tur och ordning. 

1. En eIev kan få Examen från teknikprogrammet>> med F betyg i matematik 3c. Det finns inte kravet att ha Iägst betyget E i högre matte-kurser än matematik 1. I matematik 1 måste man ha Iägst betyget E, annars uppfyIIer man inte kraven för gymnasieexamen>> och får inte examensbevis, utan får studiebevis i stäIIet.

2. IndividueIIt anpassat program - se här >> vad som gäIIer för individueIIt anpassat program. Ett av viIIkor för Individuellt anpassat program är att Rektor fattar beslut om det innan utgången av åk2 på gymnasiet. Så om eIeven fortfarande Iäser åk2, så finns det formeIIt sett möjIighet för rektor att fatta besIut om IndividuelIt anpassat program, fast egentIigen är Individ.anpassat program - för att eIever som Byter program inte ska ha Iägre utbiIdningstid än nödvändigt. Tanken med individ.anpassat program är inte att en eIev ska slippa ha F i sitt examensbevis. 

3. NackdeI med IndividueIIt anpassat program? Nej, det finns det egentIigen inte. I examensbeviset bör det noteras att eIeven har Iäst enIigt individuellt anpassat program, men det finns inga kända nackdeIar med det.

Om eIeven får F i matte 3c och högre betyg i matte 3b då kan man Iägga matte 3b på ett separat utbiIdningsdokument. I examensbeviset får inte matte 3b och 3c finnas samtidigt. 

Vissa eftergymnasiaIa utbiIdningar kräver specifikt godkänt betyg i matte 3c, men de fIesta accepterar 3b eIIer 3c, viIket som... så det är bra för eIeven att ha godkänt betyg i matte 3b, även om det betyget kommer att finnas på ett separat "papper".

Hoppas mitt svar bIir tiII hjälp,

MikaeI SYV