1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Clara,

  om du redan nu är behörig till de högskoleutbildningar som du vill söka till - så prövas du i Biex och i BI urvalsgrupperna, icke-kompletteringsgrupper med de betyg som du har i ditt examensbevis.

  Om du läser kurserna på komvux /eller gör prövningar/ - och får godkända betyg i kurser som ger dig meritpoäng, prövas du med det nya, högre meritvärde ÄVEN I BII GRUPPEN, kompletteringsgruppen. De meritpoängen som du läser efter gymnasiet gäller inte i icke-kompletteringsgruppen, men gäller i kompletteringsgruppen.

   Vi kan ta ett exempel. Vi säger att du har alla B betyg från gymnasiet, förutom gymnasiearbete där man bara kan få E /eller F/ men betyg i GA räknas ändå inte i ditt jämförelsetal. vi säger också att du inte har några meritpoäng från dina kurser som du läste på gymnasiet. Du har då 17.5 i jämförelsetal och 0 meritpoäng, vilket ger dig meritvärde på 17.5.

  Nu säger vi att läser Engelska 7 och Matematik 3b på komvux och får betyg A i båda kurserna. Du får 1.0 i merit för eng7 och 0.5 - för matte 3. Du får också höjning av ditt jämförelsetal med ca 0.2 pga betygen i de nya kurserna är högre än genomsnitt av dina tidigare betyg. Ditt nya jämförelsetal blir med det 17.7 och så får du 1.5 i merit. Ditt nya meritvärde blir med det 17.7 + 1.5 = 19.2

  Du söker sedan till högskoleutbildning där matte 2 krävs för behörighet (om matte 2 inte krävs för behörighet, får du också merit 0.5 för matte 2)... men vi säger att du söker till Socionomprogrammet, där matte 2 krävs för behörighet. Du prövas i så fall i BIex och i BI grupperna med 17.5 i meritvärde och samtidigt prövas i BII gruppen med 19.2 i meritvärde.

  De "upplästa" meritpoängen gäller alltså inte i de icke-kompletteringsgrupperna, men de gäller i kompletteringsgruppen, BII, därför att du fick dem genom en Komplettering (efter det att du fick Examensbevis).

  Jag hoppas min förklaring blir till hjälp för dig!

  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga