1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej, Jelena!

En elev kan inte kräva att skola anordnar vilken som helst kurs som får läsas som programfördjupande på ett visst program. Givetvis får eleven önska det!

Skolorna försöker anordna så många kurser de kan bland dem som får läsas, men skolorna har begränsae resurser och man får fråga på skolan vilka kurser som kommer att erbjudas välja mellan.

Det är praktiskt omöjligt för varje skola att erbjuda alla kurser och det är en mycket bra idé att om det är viktigt för eleven att läsa en viss kurs, att fråga - innan man söker till just den gymnasieskola - om det blir möjligt att välja just den kusen, och om svaret blir Nej, bör man försöka hitta en annan skola som erbjuder den kursen.

Vänliga hälsningar

Julia Syv