1 Svar

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej Erik,

  det är jättetråkigt att du ej fick läsa eng 7.

  Och tyvärr så har inte en gymnasieelev rätt att läsa någonannanstans än på sin egna gymnasieskolan. Jag är ledsen, men så ser reglerna ut.

  Det du kan göra är att försöka byta till en annan gymnasieskola där du får löfte om att du ska få läsa eng 7. Du kan annars bedriva självstudier i engelska och Efter gymnasiet kan anmäla dig till en prövning. Dock kommer du med det högre meritvärde (som inkluderar eng 7) prövas endast i BII, kompletteringsgruppen.

  Du är 18 år och är myndig, men det betyder inte att dina föräldrar ej får föra din talan; de får det om du ger dem "det uppdraget". :)

  Ni kan också - du, dina klasskamrater som ej fick läsa eng 7 och era föräldrar, - be rektor att träffa er på ett möte där ni ber att skolan hittar ngt. sätt att ge er möjlighet att läsa eng 7.

  Det är lärarbrist och svårt att hitta lärare. Rektorn kan inte "trolla fram" lärare. Men hen kan kanske omfördela arbetsfördelning bland de befintliga lärare - så att ännu en språkgrupp i eng 7 kan "öppnas".

  Förutom att försöka byta skola; eller be rektor omfördela lärarkapacitet; så kan du försöka få fler meritpoäng> genom Moderna språk och högre kurser i matematik. Vilka kurser som ger meritpoäng kan du läsa om på www.gymnasieguiden.se/informeras/merit

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga