Anjaly 34 år
Hej,

Jag gör en yrkesutbildning på 1 år 1200p, 500p denna termin, 500p nästa och 200p under sommaren. I nuläget gör vi 600p i skolan då en 100p kurs skulle vara nästa termin men vart att vi fick ha den nu istället. Nästa termin ska vi ut i praktik, då va det tänkt en dag i skolan och 4 dagar i praktik då vi skulle göra 100p kurs de 10 första veckorna. Min fråga är om skolan kan "tvinga" oss att gå i praktik 5 dagar i veckan då vi egentligen skulle varit i skolan en dag men går den kursen nu istället? Alltså går vi i skolan 1 dag för mycket nu och gör 600p istället för 500p.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

hejsan,

jag antar att du läser på Komvux. Jag antar också att du kanske tar Studiemedel för dina studier /kanske bara bidragsdel... eller lånar också - men det spelar i detta fallet ingen roll/.

Du nämner inte Studiemedel i din fråga men jag tycker ändå att det är viktigt att ta upp att vid deltidsstudier avrundar CSN neråt, dvs om man läser på 99,99% av heltid, då har man bara rätt till under den perioden få 75% av Studiemedel. Läser man på mer än heltid, har man rätt till 100% studiemedel (det är alltså ingen skiIInad vad det gäller Studiemedel om man läser heltid eller mer än heltid). Det är viktigt att skoIa (som i ditt fall troligtvis är Komvux) rapporterar till CSN så att ni inte blir drabbade av minskade utbetalningar av Studiemedel.

Vidare till frågan om hur mycket du och din klass ska gå på praktik - 4 eller 5 dagar i veckan... Det är så här att det är inte i detalj regledad hur komvux (vuxenutbildningen) förlägger undervisning. Det ansvaret är delegerad till Rektor på komvux.

Det som finns skrivet om "verksamhetspoäng" inom vuxenutbildningen finns att läsa i Vuxenutbildningsförordningen, kap.2 - 1och2 §§ (dvs första och andra paragrafer). Men den info behöver tolkas och implementeras och det är just det ansvar att "tolka och implementera" som Rektor på komvux har fått.

 

Mitt råd till dig är att prata med rektor och fråga om det går att ändra på så att det blir bättre för er i klassen. Rektor kanske ger dig någon förkIaring, så att du kanske förstår att det inte går att göra på något annat sätt eller om man gör på annat sätt - så blir det inte bättre, utan ännu sämre för dig och de övriga studerande.

Om du tycker att undervisningssituationen inte fungerar, har du rätt att klaga "uppåt" till "kommunen" - t.ex. till chefen för utbildningsförvaltningen i den kommunen utbildning ges. I sista hand kan man göra anmälan till Skolinspektionen. Om vad man kan anmäla och hur man anmäler - läs på Skolinspektionens hemsida>>

Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

Lycka till!

ANNA