Merim 27 år
Hej SYV!

Jag önskar få lite klarhet kring diverse frågor rörande språkvalet på grundskolan.

Vilka språk anses vara "moderna språk" och finns det en länk som belyser detta?
Om ett språk är ett "modernt språk" OCH erbjuds på grundskolan, berättigar det per automatik att en elev kan tillgodogöra sig maximalt antal meritpoäng då? JA / NEJ - hur bör man tänka?

Är arabiskan ett modernt språk som berättigar maximalt antal meritpoäng?

Tacksam för lite hjälp.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

He Merim,

Arabiska kan läsas som Modersmål eller som Modernt språk - det är olika kursplaner, betygskriterier och olika behörighet för lärare. Läraren kan vara modersmålslärare i arabiska eller lärare i arabiska som moderna språk (eller ibland både och... har dubbel-behörighet).

 

Och eleven på grundskolan kan läsa arabiska både som modersmål och som modernt språk - samtidigt och få betyg i Modersmål (arabiska) och Moderna språk (arabiska).

Exempel: vi säger att en elev fick på våren i åk9 betyg i både Modersmål/arabiska och i Moderna språk som hen läste som SPRÅKVAL (arabiska). Vi säger att båda betygen är A-betyg, det högsta. Och att eleven har för övrigt godkända betyg i 16 andra ämnen i sitt slutbetyg från grundskolan.

Vid konkurrensen till gymnasiet räknar man fram elevens Betygspoäng (som kan kallas för Mtv, meritvärde eller Jmf/jämförelsetal) - hur som helst är det en siffra, med vilken hen konkurrerar om plats på gymnasiet. Så här blir det i exemplet ovan:
Betyget i Moderna språk som eleven läste som språkval "läggs åt sidan" så länge.
Av alla de övriga betyg - 17 betyg i vårt exempel, inklusive betyget i Modersmål - väljer man 16 högsta betyg. Eftersom "vår elev" har A-betyg i modersmål, då är det bland de 16 st. högsta betyg... säg att eleven har endast E i Idrott och i Historia... bara för att ta ett exempel... då väljer man bort ett av dem E-betygen... och A-betyget i Modersmål räknas in i stället. Det är ju 16 st. högsta betyg som räknas in.

Sedan plussar man på även betyget i Moderna språk, som lästes som språkval, för att det är det betyget som får vara det 17-de betyget. Inget annat betyg än just moderna språk (som språkval) - får bli det 17-de betyget. Har man inte godkänt betyg i moderna språk, som lästes som Språkval, från vårterminen i åk9 - är det endast 16 bästa/högsta betyg som räknas in i så fall.

I vårt exempel hade eleven A-betyg i både modersmål och i moderna språk (språkval) och med det fick hen 30 extra betygspoäng (10 stycken för att hen kunde ersätta E-betyget i Idrott eller i Historia med A-betyget i Modersmål) och 20 st. poäng för att hen fick ha Moderna språk (språkval) som 17-de betyet. Och A-betyg ger 20 poäng.
Så, "vår elev" fick 30 extra poäng vid ansökan till gymnasiet.

Förklaring om hur man räknar Betygspoäng (Mtv, Jmf) vid ansökan till gymnasiet & räknehjälp finns på www.gymnasieguiden.se/informeras/raekna-ut-ditt-meritvaerde

Meritpoängen>> är det Extrapoängen vid ansökan till högskola. De reglerna som gäller idag finns att se på www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng men det finns förslag på att ändra dem eller t o m helt ta bort meritpoängs-systemet.
Men som det är idag, så får man vid alla A-betyg på gymnasiet 20.0 i Jämförelsetal. Till vissa populära utbildningar på högskolan krävs det mer än 20.0... hur är detta möjligt? Jo, om man har meritpoäng. Meritpoängen får man på gymnasiet för godkända betyg i Engelska 7, Moderna språk 3 och 4 (i vissa fall kan få även för Mod.sp 2, men det är ett Undantag) och för högre kurser i matematik.
På gymnasiet kan man läsa arabiska som Modersmål och/eller som Moderna språk - om gymnasieskola kan erbjuda läsa det (tillräckligt antal elever måste finnas som vill läsa + lärare som kan undervisa och sätta betyg).
På gymnasiet finns det tre kurser i Modersmål som heter Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet.

Det finns 7 stycken kurser i arabiska som moderna språk - Arabiska 1, 2... och upp till 7. Teoretiskt sett kan man ha alla de 10 kurser in i sitt Examensbevis (lite beroende på vilket program man läser på - men t.ex på Humanistiska programmet skulle det vara möjligt).

Maximalt antal Meritpoäng inom Moderna språk får man för godkända betyg i Moderna språk 3 och 4 (det kan vara i samma språk eller i 2 olika moderna språk, t.ex kan man ha betyg i Franska 3 och i Arabiska 4 - och man uppnår max i merit vad det gäller moderna språk; man får inte fler meritpoäng om man t.ex har godkända betyg i Arabiska 7).

  • Merim Hej Anna, tack för svar! Då tolkar jag det som att huruvida man får räkna in arabiskan som ett "modernt språk" och det det berättigas meritpoäng avgörs om skolan man går på har lärare med behörighet för att bedömma i modernt språk? Alltså är det olika från skola till skola?
  • Anna Läs gärna mitt utökade svar också. Och jag ska utöka lite till - om Meritpoäng vid ansökan till högskolan. :)