1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej S,
  det vanliga tillvägagångssättet är att söka till ett nytt program, i detta fallet Grundskollärarprogrammet för "tidigare lärare" och när du är Antagen, ansöker du om "tillgodoräknande av tidigare utbildning" och får då svar om du kan hoppa över några kurser eller delar av programmet (givetvis behöver man inte läsa om samma kurser i vilka man redan har godkända betyg i). Frågan är då om exakt samma kurser ingår i ett nytt program...?
  Vilka kurser som ingår i olika program är inte ngt. konstant, utan kan förändras - därför ger inte de utbildningsansvariga, som regel, några förhandsbesked, utan hänvisar till att komma in på utbildningen och sedan jämför de vilka kurser du redan har godkända betyg i och om samma kurser ingår i det programmet som du kom in på - får du besked om vilka kurser eller delar av programmet som du kan hoppa över.
  Du kan annars själv kontakta studievägledare och utbildningsansvariga (t.ex programrektorer) på de programmen som du vill få examen ifrån.
  Jag tror inte det finns några "överbryggande" specialutbildningar som "omskolar" från förskollärare till grundskolelärare; men jag kan inte ge ngn garanti på att jag har rätt. Jag tänker så här: det är stor brist på förskolläare och på andra lärare också i och för sig... men varför då skapa speciella utbildningar för att "locka bort" från ett yrke inom vilket det är mycket stor brist?
  ***
  Tips!
  När det är så stor brist på lärare, kan rektorerna anställa även med "fel utbildning"; och om man har jobbat i några år som obehörig lärare (t.ex undervisat på "fel nivå" eller i "fel ämnen") kan man många ggr få hjälp att på ett smidigt sätt bli behörig; det kommer med jämna mellanrum olika projekt som hjälper verksamma obehöriga lärare bli behöriga (man kan t.ex få läsa delar av undervisningen på distans och/eller på arbetstid).

  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga