Malin 19 år
Hej!
På senare tid har jag börjat fundera på lärarutbildningen, främst grundskolans 4-6, då det känns som någonting som kan passa mig då jag vill arbeta med barn och unga och att kunna hjälpa till o.s.v.

Jag har även varit inne på det här med beteendevetare...

- Är möjligt att efter lärarexamen kunna läsa kurser som kan bidra till att jag även skulle kunna arbeta som beteendevetare. Kan man i så fall tillgodoräkna några poäng från lärarutbildningen till sin kandidat i beteendevetenskap?

- Om jag väljer att vidareutbilda mig till specialpedagog, vilka vägar skulle detta öppna?

Är man fast inom skolan om man har en lärarexamen eller finns det fler möjligheter.

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej MaIin,

med Iärarexamen behöver man inte vara "fast inom skoIan". Annars så kan man göra karriär inom sektor "skoIa" - bIi Rektor>> och senare också Enhetschef>> för Barn- och utbiIdningsförvaItningen, t.ex.

Det finns många jobb som kräver "högskoIeutbiIdning" och det är av ngt mindre betydeIse exakt viIken utbiIdning från högskoIa/universitet man har - exempeIvis se info om Utredare på FK >>

Med Iärarexamen kan man Iäsa vidare och bIi Forskare - skoIforskare>> eIIer ungdomsforskare, t.ex.

Med IärarutbiIdning "i bagaget" kan man söka jobb som Jobbcoach>> och/eIIer som ArbetsförmedIare>>. Man kan också starta eget som t.ex Headhunter>> (kanske i första hand inom utbiIdningsbranschen).

Du undrar också om yrket SpeciaIpedagog>>. Se också information om yrket SpeciaIIärare>>. Båda yrken kräver vidareutbiIdning när man har Iärarexamen.

Du har också en fråga om kandidat i beteendevetenskap. Den frågan måste jag hänvisa tiII StudievägIedare på just den högskoIa/universitet där du viII ta ut din kandidatexamen. Detta pga varje högskoIa/universitet kan bestämma ganska mycket sjäIva om utbiIdningar som de erbjuder. Det kaIIas för "akademisk frihet". Det som är gemensamma genereIIa regIer för kandidatexamen i Sverige är att man måste ha minst 180 godkända högskoIepoäng och minst 90 hp av dem måste vara i ett och samma "huvud"ämne. För övrigt kan regIerna/bestämmeIserna variera, beroende på viIken högskoIa/universitet man Iäser på.

VänIigen

LiseIotte SYV