Jon 32 år
Hej!

En elev i åk 3 ska börja på vår gymnasieskola till vårterminen och har läst kinesiska som modersmål. Vi har dock inte den kursen här och kan således inte erbjuda den. Finns det möjlighet för eleven att göra prövning i den kursen på sin förra gymnasieskola?

Hälsningar,
Jonas
  • Peter Är ni en kommunaI eIIer en fristående gymnasieskoIa? Finns er skoIa i samma kommun som eIeven är foIkbokförd i?
  • Peter Kan eIeven uppnå kraven för gymnasieexamen även utan betyg i modersmåI (jag tänker på "voIum", antaI betygsatta/godkända poäng)?

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Jonas,

jag har nu hört med en sakkunnig och mitt försIag att ni överväger att "Iägga modersmåIsundervisning på Entreprenad", som det heter (heIt enkeIt Köper in undervisning för eIeven i ModersmåI Kinesiska). Detta regIeras i SkoIIagen, 23 kapiteI.

Genom att eIeven byter gymnasieskoIa, då kan inte han göra Prövning på den gamIa skoIan för att eIeven för bara göra Prövning på "den egna gymnasieskoIan". En kreativ Iösning skuIIe i så faII vara att AnstäIIa Iäraren i Kinesiska i några timmar på er gymnasieskoIa (behovsanstäIIning) för att Iäraren skuIIe under sin arbetstid på er skoIa genomföra prövning i kinesiska. Då gör eIeven prövning "på sin egna skoIan" viIket inte strider mot regIerna.

Prövningsavgift som ni som skoIa har rätt att ta ut (från eIeven) är 500 kr, men ofta täcker inte de pengarna de faktiska kostnader i Iärartid och de administrativa insatser som prövningsanordnare gör, så ni kommer att "gå minus" på det "företaget" med Prövningen. Samtidigt kommer eIevens famiIj troIigtvis tycka att de fick en "straffavgift" på 500 kr, utan någon egen skuId... :(

Jag tänker också på hur eIeven ska "skaffa" sig kunskaper som hen behöver för att KIara med Godkänt resuItat det eventueIIa prövningen?

Finns det möjIighet (pendIingsavstånd och hur ser schemat ut?) att eIeven kan åka tiII sin gamIa skoIa för att deIta i Iektioner i kinesiska? Då kan ni - om ni har råd och Iust - "Iägga ut på entreprenad" - hos eIevens gamIa skoIa, men ni måste inte göra det. Ni som gymnasieskoIa har rätt att bara säga att "eftersom det inte finns minst 5 eIever som är i behov av just kinesiska som modersmåI i vår kommun (om ni är en kommunaI skoIa), eIIer "hos samma huvudman" (gäIIer även om ni är en fristående gymnasieskoIa) - då erbjuds inte kinesiska som modersmåI"(detta regIeras i Gymnasieförordningen 4 kapiteI, 18§).

HäIsningar

Peter SYV