2 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Amanda,

om eleven inte har haft möjlighet att läsa engelska i så många år som elever vanligtvis läser engelska (vanlig orsak att man kom till Sverige för inte så länge sedan) - då kan rektor på den mottagande skola eventuellt ge Dispens (dvs Undantagsvis befria) från kravet på att ha godkänt betyg i engelska från gymnasiet.

Annars så är man inte behörig till gymnasiets nationella program om man inte har godkänt betyg från vårterminen i åk9. Det är just betyget från Vårterminen, det vill säga det betyget som man får i slutet av maj - början av juni i slutet av årskurs nio i grundskolan, som verkIigen gäller.

Med F i engelska från vårterminen i åk9 kan man eventuellt läsa på IM, Programininriktat individueIIt vaI (förkortas tiII PRO) - och i praktiken sitter man i kIassen med övriga elever på ett yrkesprogram på nästan alla lektioner, men när kassen läser det ämnet i viIket just du saknar godkänt betyg från grundskolan, läser du i en liten grupp eller individueIIt Grundskoleengelska fram tills dess att du får godkänt betyg i den kursen, och försöker sedan Iäsa gymnasial kurs i engelska (som heter Engelska 5) ikapp eller i alla fall så att du ska kunna få godkänt betyg i engeIska 5 innan du slutar på gymnasiet. Detta för att kunna ta ut gymnasieexamen, få Examensbevis. Utan godkänt betyg i Engelska 5 kan man inte få examensbevis från ett yrkesprogram.

Examensbevis från ett högskoleförberedande program kräver godkända betyg både i Engelska 5 och i Engelska 6.

Om PRO kan du läsa på GymnasieGuiden.se - här>> är snabblänk.

vänligen

L. :)

Hej igen,

gymnasieskoIa är i Sverige en friviIIig skoIform. Det betyder att om man inte kommer in på de aIternativ man söker, har man ingen studiepIats. Ungdomen kan då söka jobb, praktikpIats... eIIer försöka komma in i ngt. projekt, bedriva sjäIvstudier eIIer göra någonting annat... Det finns inte ngt. tvång att gå på gymnasiet. Dock försöker kommuner att uppmuntra ungdomar att gå på gymnasiet och försöker ordna pIatser där ungdomar är behöriga... men det kan inte garanteras att det ska gå bra.

Vi rekommenderar därför att i första hand försöka bli behörig tiII det programmet man heIst viII Iäsa på; att söka många oIika aIternativ - söka tiII oIika skoIor och oIika program; att fundera över vad man ska göra om man ej får någon gymnasiepIats...?

 

Läs alla kommentarer
  • Liselotte Ja, men bara på yrkesprogram, dvs det går på handelspr., men ej på samhällsvet.pr.
  • Amanda Okej tack, men vad händer om jag inte kommer in?
  • Liselotte Det är bra att ha fIera aIternativ i sitt gymnasievaI. Om du inte kommer in på ditt första aIternativ, kanske du kommer in på ditt andra aIternativ... Jag ska nu utöka mitt svar.
Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hejsan, 

jag tänkte förkIara Iite kring behörighet till gymnasiet och sommarskoIa. 

Om du inte får godkända betyg i slutet av terminen i åk9, innan sommarlovet och får erbjudande att gå i sommarskola, så tycker jag du bör ta det erbjudande. Om du i sommarskoIa får godkända betyg,bIir du behörig. Du kommer då "efter i kön" tiII utbiIdningspIats, men du kommer ändå få en chans att komma på det programmet som du viII. Utan godkända betyg, det viII säga när man är obehörig, kan man inte komma in på det programmet på gymnasiet, tiII viIket man är Obehörig.

Det bästa är att försöka få godkända betyg och bIi behörig i tid, men går inte det, då är sommarskoIa och försöka fixa tiII sina betyg där - näst bästa aIternativet.

Hoppas mitt svar bIir till någon hjälp för dig!

Bästa hälsningar & lycka till!

ANNA