Josefin 20 år
Hej,
Hur skiljer sig ämneslärarutbildningen om man har engelska jämfört med svenska som huvudämne? Hur ser undervisningssituationen ut? Framtidsprognos?

På min gymnasieskola var undervisningen i engelska och svenska snarlik, och därför har jag svårt att göra ett val, då jag tycker om båda ämnena väldigt mycket. På grund av för stor arbetsbörda vill jag dock inte bli lärare i båda dessa ämnen.

2 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Hej Josefin,
forskning inom alla områden, bl a inom Didaktik och närmare bestämt i hur man på bästa sätt ska undervisa i språk - går framåt och nya undervisningsmetoder kan börja användas /när som/... ex. på en sådan metod är "Learners Autonomy" - som går ut på att eleverna "lär sig själva" och lärare = handledare.
Exakt hur undervisning för blivande lärare i språk kommer att se ut framöver och hur lärare i Språk själva ska /bör/ undervisa - kan vi inte svara på... därför att ständiga förändringar sker.

Huvudskillnaden för dig i att undervisa i svenska eller i engelska blir att
svenska /antar jag/ är ditt modersmål
och
engelska /antar jag/ är främmande språk för dig.
Om du funderar på att bli lärare i tyska eller franska /som ditt andra undervisningsämne/ - då skulle jag råda dig att att fundera över följande: ett känt "fenomen" inom språk-användning och språk-undervisning är att "främmande språk bråkar i hjärnan med varandra" - det är för många personer svårare att hantera flera främmande, för dem, språk, än att hantera bara ett främmande språk... Sedan kan det finnas Undantag av olika slag... och jag kan inte veta hur det blir just för dig.
Men, om jag skulle välja - så skulle jag ta mitt modersmål /svenska/ plus bara ett annat språk, som är främmande språk för mig... ex. engelska, tyska eller franska som mitt andra undervisningsämne.
Sedan är det så att /tyvärr/ i brist på behöriga lärare, ombeds lärare idag att undervisa i all som de kan undervisa i... därför undervisar lärare ofta i ämnen där de inte är behöriga att undervisa i.
Det går också att utöka sin lärarlegitimation i efter hand... om du t.ex skulle komma in på "andra tankar".
*******
Samråd också med studievägledare på lärarutbildningen. De har erfarenhet av att svara på liknande frågor. Dock kan inte de heller veta hur det blir just för Dig, för varje person är unik och det som är svårt för en person - är lätt för en annan, och tvärtom... :)

*******
Ang. arbetsmarknaden
Om man tänker Endast på hur lätt det blir att få jobb i sina undervisningsämnen - då skulle jag välja svenska och engelska.
Statistiken visar att allt fler elever väljer bort andra språk och läser endast svenska och engelska, i alla fall i den mån som det är möjligt.
På gymnasiets /några/ program är det obligatoriska att läsa Moderna språk, ex. en kurs Mod.språk - på NA; 2 kurser - på SA... men även här försöker många elever "komma runt" det på så sätt att de som kan, ersätter Moderna språk med sina Modersmål och läser ex. Modersmål /arabiska/ 1 och 2 i stället. Eller så vill de läsa eller göra prövningar i Arabiska 3 och 4 /får att komma åt meritpoäng för moderna språk/. Inget fel i det alls, men du kan ju inte undervisa i arabiska som modersmål eller som moderna språk, antar jag... Undervisning i tyska och franska kommer /troligtvis/ inte försvinna helt, men som trenden är nu, så är det allt färre elever som läser tyska och franska (och det gäller både grundskolan och gymnasiet). Och det är på grundskolan frivilligt att läsa moderna språk.
På gymnasiets /några/ program är det obligatorisk att läsa moderna språk och inte alla kan läsa sitt modersmål i stället (för att deras modersmål är svenska) men då vill eleverna många ggr läsa "exotiska språk" som Kinesiska, Japanska, Ryska eller Italienska...
Än så länge är det obligatoriskt för gymnasieskolorna erbjuda läsa Tyska, Franska och Spanska... men jag kan inte svära på att så förblir också i framtiden... om allt fler elever väljer bort moderna språk, kommer inte skolorna ha råd och möjlighet att "hushålla" med lärartjänsterna i de språken.
Därför - om man endast tänker på framtida möjligheter på arbetsmarknaden - skulle jag råda satsa på att bli lärare i svenska och engelska.
(Varför jag "blandade in" grundskola i mitt svar är för att Gymnasielärare är också behörig att undervisa i samma ämnen på Grundskolan).
Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp och lycka till!

Milla syv

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Hej Josefin! Menar du att du vill bli behörig gymnasielärare i bara Ett ämne? Eller menar du att du vill bli behörig i både eng och svenska men sedan undervisa i bara ett av dem?

  • Josefin Hej, Funderar nu på ett ingångsämne, mitt andraämne väljer jag under utbildnings gång. Jag vill bli gymnasielärare i två ämnen, varav ett av dessa ämnen skall vara svenska eller engelska. Funderar på att ha tyska eller franska som andraämne.
  • Milla jag har nu även skrivit ett Nytt svar till dig. Hoppas det förklarar en del och blir till hjälp!