Vedat 30 år

  Hej Jag har en elev på gymnasiesärskolan som är intresserad att ev plugga vidare till elevassistent efter studenten? Vet ni om han har rätt till det?

  • Anna Jag skulle även fråga på Komvux (i den kommunen där eleven är folkbokförd - i första hand) om komvux har utbildning på gymnasial nivå till elevassistent, eller om komvux kan köpa plats för honom/henne på folkhögskolans utbildning till på ngn annan utbildning.
  • Vägledare

   det är respektive folkhögskolas intagningsregler som avgör om man kommer in på just den skolan. Våra elever har gått vidare till Glimåkra, Valjeviken, Furuboda och Sundsgården. Ingen har dock gått utbildning till elevassistent utan mer allmän linje/baslinje. Efter genomgången utbildning på GymnasieSärskolan brukar våra elever förutom folkhögskolor antingen ha aktivitet inom daglig verksamhet i sin kommun eller anställning via lönebidrag genom Arbetsförmedlingen.

  4 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Vedat,

  jag har nu pratat med folkhögskolornas infotjänst och fick svar att större chans är om en gySär-elev söker till gymnasiala (och ej Eftergymnasiala) utbildningar på follkhögskolorna. De känner inte till ngt förbud mot att ta emot gysärelever på folkhögskolorna, fick jag svar.

  Och en av folkhögskolorna där elevassistent-utbildning finns svarade så här: "Det går att söka – Allt handlar om vilka svårigheter personen har."

   

  Nu fick jag svar från Ädelfors folkhögskola som lyder:
  "... om du har gått ett fullgjort särgymnasium så är det likvärdigt grundskolekompetens. Vi brukar hänvisa de som är intresserad av att gå vår personlig/elevassistentutbildning som är eftergymnasial att söka till vår allmänna kurs för att där läsa upp sin gymnasiebehörighet. Vår utbildning personlig/elevassistentutbildning är ju på distans och det krävs att du kan ta del av eftergymnasial litteratur osv så därför har vi kravet yrkeshögskolebehörighet."

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej
  alla är välkomna att söka assistentutbildning på June folkhögskola. Antagningskravet för assistentutbildningen på heltid är att den studerande måste ha grundskolebehörighet eller motsvarande.  Därefter görs en intervju med den sökande för att se om detta är en utbildning som passar personen.

  Kursföreståndare på June folkhögskola

  I praktiken finns det inga praktiska hinder för att en person som läst på gymnasiesärskolan kan läsa till elev- och lärarasitent på Eskilstuna folkhögskola. 

  Däremot är det viktigt att förstå att kursansvariga gör en individuell bedömning av varje sökande utifrån studiebakgrund, erfarenheter samt yrkeserfarenheter. 

  Dessutom intervjuas alla tänkbara sökande för att kunna bedöma andra förmågor som social interaktion, förmåga att tillgodogöra sig det framtida utbildningen, m.m. 

  Men man kan även gå utbildningen för sin egen utveckling och det får man inte glömma bort. 

  Vi välkomnar alla personer att söka. 

  Vänligen
  Eskilstuna folkhögskola

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, vi fick idag svar från en sakkunnig. Var god läs det, nedan:

  Att 4 årig GySär motsvarar vanlig grundskola är inte sant. Gys-eleverna får ett gymnasiesärskolebetyg efter avslutad skolgång. De läser efter en annan programplan och andra kursmål. Nationella program räknas som yrkesutbildning och det upplägget finns inte i svensk grundskola. Om vissa folkhögskolor gör den jämförelsen, är det i så fall deras egen tolkning.

  Även intagningskriterierna avgörs av resp. folkhögskola.

  Vilka jobb eleverna får efter avslutad skolgång sker efter beslut av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens enhet som ansvarar för daglig verksamhet.

  Skolan följer en utslussningsplan där ovan nämnda aktörer finns delaktiga från åk 3.

  Elever som står till arbetsmarknadens förfogande får för det mesta sk lönebidragstjänster inom det "vanliga" näringslivet. Elever som inte klarar ett vanligt jobb (t ex elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning)  ansöker om Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga hos FK samt om daglig verksamhet hos kommunen. Vissa brukare arbetar i grupper där kommunen avlönar arbetsledare, medan andra har en extern plats, dvs arbetar på en vanlig arbetsplats med akt ersättning. 

   

  Daniel Larsson SYV

  Hej, vi fick idag svar från Skolverket ang. rätt för elever som tidigare läste på särskolan att läsa till elevassistent på kommunal vuxenutbildningen (Komvux); var god läs Skolverkets svar, nedan:

  "Jag antar att du menar att personen ska läsa en yrkesexamen inom vuxenutbildning mot Barn och fritidsprogrammet med inriktning Elevassistent. Det finns inget formella hinder utifrån regelverket att antas till gymnasiala studier inom vuxenutbildningen, utifrån att personen har gått på gymnasiesärskolan. Däremot så behöver personen anses behörig.

  För att anses behörig till komvux måste utbildningen påbörjas tidigast från det år eleven fyller 20 år, om eleven inte har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan. Personen måste även sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. När en person söker till vuxenutbildningen, har personen rätt att få en individuell bedömning av sina förutsättningar och kunskaper. Detta oavsett eventuella betyg.
  Det är de individuella och faktiska förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen samt kunskaperna här och nu som ska bedömas.
  Källor:
  Rätt att delta i vuxenutbildningen på gymnasial nivå: 20 kap. 19-19d §§ skollagen

  Behörig till utbildning på gymnasial nivå: 20 kap. 20 § skollagen

  Mottagande och antagning: 20 kap. 22-23 §§ skollagen."
   

  • Ludmila Allt är högst individuellt efter förmåga och beror också på hur det ser ut med ”mottagande” arbetsplatser och/eller vilken bedömning den "mottagande" skola (komvux eller folkhögskola om vi pratar om utbildning till Elevassistent)gör.
  • Anna Vi fick nu svar från ännu en studie- och yrkesvägledare som jobbar på gymnasiesärskolan. Hon svarar så här: Har eleven rätt att läsa till elevassistent efter gySär: Man ska alltid prova att söka, det beror på antagningsregler samt om eleven bedöms klara av det och om det är på gymnasialnivå.

  Frågor och svar

  • Maksym 26 år

   Kan jag plugga i Komvux på engelska?

   Hej! Jag bor i Sverige just nu men tänker mig flytta till Storbritannien att plugga på högskolan. Saken är att jag kommer från Polen och har varit i Sverige bara några år. Jag har inga betyg från det svenska gymnasiet och att få behörighet att plugga på Storbritanniens högskolor måste jag plugga...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Emelie 16 år

   Vilken linje passar mig?

   Jag är intresserad av få saker inom skola och utbildningmen det jag är intresserad utav är: juridik, kriminologi, psykologi och detektiv-aktiga linjer. Jag skulle vilja plugga vidare eller jobba som psykolog åt ungdomar och kriminella,kriminolog,brott/mord utredare även kriminalvårdare och...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ellen 19 år

   Kan man hoppa av en kurs mitt i ett år?

   Hej! Jag undrar om man kan hoppa av en kurs mitt i ett år. Jag läser både matte 5 och engelska 7 så jag undrar om jag kan hoppa av engelska 7 för att jag känner att jag inte orkar med en extra kurs när jag inte behöver den?

   Mikael SYV: Hej Ellen,läsa på gymnasiet är frivilligt, men om du vill uppnå kraven för examensbevis och även ha rätt till studiehjälpen från CSN, måste du försäkra dig... Läs hela svaret
  • Maja 21 år

   Sen ansökan till komvux eller prövning?

   Jag läste naturprogrammet. Gick ur skolan utan betyg i Engelska 7 och Kemi 2. Utan dessa har jag läst 2300 poäng. För att få högskolebehörighet behöver jag läsa in dessa, men anmälan har stängt till komvux, går det att få...

   Mikael SYV: Hej Maja, om du vill få ut Examensbevis - så är det till komvux i den kommunen där du är folkbokförd, som du gör ansökan. Men du kan också se om du hittar var... Läs hela svaret
  • Caroline 30 år

   Hur söker jag till högskolan om jag har fått två gymnasieprogram?

   Hej! Jag gick hantverksprogrammet med inrikting florist åren 2006-2009. Efter ett år valde jag att läsa till undersköterska på komvux, alltså omvårdnadsprogrammet. (2010-2012) Nu jag har jobbar några år som undersköterska och...

   Mikael SYV: Hej, Antagning.se kommer räkna in de kurser som krävs; du kan bara se till att alla dina gymnasiala kurser syns på din inloggning på www.antagning.se - Antagning.se... Läs hela svaret
  • Elev x 18 år

   Läkare väljer patient?

   Hej! Har en läkare rätt att välja en patient? Om en läkare exempelvis endast vill behandla patienter av ett visst kön på grund av religiösa skäl, inte av rasistiska eller andra typer av fientliga anledningar, har den läkaren rätt att...

   Mikael SYV: Hej Elev x,om vi tänker på akuta fall - om du som läkare är ensam verksam på akuten... och det kommer in en patient som är döende och är helt beroende av dig för att rädda... Läs hela svaret
  • Sara 17 år

   Ger olika inriktning olika behörighet?

   Hej! Jag går just nu första året i gymnasiet och går ekonomi programmet. Jag sökte in till ekonomi med inrikting juridik, måste jag gå till skolans syv om jag väljer ekonomi som inriktning istället? Ger det också något skillnad...

   Mikael SYV: Hej, precis som Milla syv har svarat - skillnaden ligger i första hand i matematiken, matt 3b som är en obligatorisk kurs på inriktningen Ekonomi på EK. Godkänt betyg i den kursen krävs... Läs hela svaret
  • Hannan 24 år

   Kandidatexamen i juridik- Framtidsutsikter?

   Hej. Jag är intresserad av att läsa ett program där examen slutar med en kandidat i juridik. Vilka olika sådana utbildningar finns det? Jag tycker att IMER-programmet i Södertörn med inriktningen offentlig rätt låter som något liknande; vad har man för jobbmöjligheter efter examen om man läser...

   Mikael SYV: Hej,så vitt vi på FRåGa SYV vet så kan man i Sverige idag (jan 2020) inte få kandidatexamen Jur.kand - på andra sätt än genom juristprogrammet; detta för att inget... Läs hela svaret
  • Lisa 21 år

   En kandidatexam i sociologi och en masterexamen i kriminologi?

   Hej! Jag läser just nu sociologiprogrammet och har funderat på att läsa till en masterexamen i kriminologi. Då undrar jag vad det är jag kan jobba med efter det?

   Mikael SYV: Hej Lisa,yrken inom sociologi och kriminologi är i Sverige icke-reglerade, alltså finns inte några strikta krav på vilken utbildning som ger jobb. Varje arbetsgivare... Läs hela svaret
  • Malin 46 år

   Behörighet till att ansöka till studie och yrkesvägledare?

   Varför står det inte att det krävs grundläggande behörighet + Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 på Studie- och yrkesvägledarprogrammet På plats + Distans Stockholms universitet? Det krävs väl "alltid"...

   Anna SYV: Hej Malin,till alla svenska högskole- och universitetsutbildningar krävs det alltid GRUNDLÄGGANDE behörighet, du har rätt.Du kan skicka direkt/snabblänk till den... Läs hela svaret
  • Gabriella 21 år

   Bör jag läsa på komvux för att öka mina chanser att komma in?

   Hej. Jag läser min sista termin på gymnasiet och är intresserad av läkarprogrammet. Hur det ser ut just nu med jämförelsetalet tror jag inte att jag ska kunna komma in på ht20 men kanske har jag en möjlighet att komma in vt21. Om jag skulle läsa på komvux under hösten 2020 skulle jag kunna...

   Anna SYV: Hej Gabriella,komvux brukar ej kunna ta in om du vill läsa samma kurser i vilka du redan har godkända betyg; komvux har inte resurser för det. Söka kan du givetvis -... Läs hela svaret
  • Anton 28 år

   Grundläggande behörighet?

   Hej! Jag har en fråga angående grundläggande behörighet. Jag tog studenten 2011 och var godkänd i alla ämnen utom engelska a. Jag har sedan läst upp engelskan a + engelska 6 på komvux och fått E i betyg. Jag vill nu söka in till...

   Anna SYV: Hej Anton,jag tycker Ludmilas förslag i kommentaren till din fråga är jättebra! Boka genast tid med syv på komvux i din "hemkommun".Se info på... Läs hela svaret
  • Ebba 18 år

   Kan man läsa matematik 4 parallellt med matematik 5?

   Jag ville läsa matematik 3 och 4 i tvåan och matematik 5 i trean. Jag försökte få hjälp med det förra terminen och i höstas men fick ingen hjälp. Därför är det nu försent att läsa matematik 3 och 4 under 2:an. Jag undrar...

   Anna SYV: Hej Ebba,innehåll i kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering baserar sig på innehåll i kursen Matematik 4.Alltså, FÖRKUNSKAPER inför matte 5 och matte spec.... Läs hela svaret
  • Ebba 18 år

   Behöver jag läsa alla programfördjupningar som står i min studieplan?

   Jag går i tvåan och vi har hittills läst klart 850 poäng och läser just nu 750 poäng. Det innebär att vi har 900 poäng kvar att läsa i trean, därav 100 poäng gymnasiearbete. Under de 900 poängen står bland annat...

   Anna SYV: Hej Ebba,i programplanen för TE kan du längst ner se programstrukturen som måste följas.Om eran SYV är sjukskriven, då får rektorn "ta över"... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga