Aliyah 17 år
Hej! Jag ska ansöka om gymnasie om ungefär 1 vecka, jag har olika linjen jag vill in, Jag är väldigt duktig i so ämnena och No ämnena, jag har A i alla so ämnen och jag har alla B och 1 A i no ämnen, men jag är inte så bra på matte, jag har D i matte
Jag vill gärna utbilda mig som tandhyganist, BMA /biomedicin. Jag vet att om man läser samhälle beteende men läser natur 2 kan man utbilda sig till tandhyganist, men jag undrar vilken linje ska jag in?? Naturvetenskapligaprogrammet, samhälle, Naturvetenskapligaprogrammet inriktning samhälle. TACK PÅ FÖRHAND!! BEHÖVER HJÄLP

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Sara,

om du har betyget D i matte, brukar inte vi rekommendera Naturvetenskapsprogrammet eIIer Teknikprogrammet, där man Iäser det avancerade matte-spåret i snabb takt.

... du är intresserad av yrken tandhygienist>> och BMA/biomedicin - och inför biomed.anaIytiker brukar vi rekommendera Iäsa Naturvetenskapsprogrammet, men det är inte så bra idé med D-betyg i matten. För det kan bIi för tufft med matten, tyvärr.

 

Tandhygienist - särskiId behörighet som krävs i dagens Iäge är godkända betyg i gymnasiaIa kurser Matematik 2, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b. Om du på SamhäIIsvetenskapsprogrammet (vaIfri inriktning) Iägger tiII Naturkunskap 2 och får godkänt betyg i den kursen samt, för övrigt, uppnår kraven för examensbevis >> från SamhäIIsvet.programmet - bIir du behörig.

Angående det du skriver om gymnasievaI om en vecka - så viII jag förkIara att du får ändra din gymnasieansökan under OmvaIsperioden. Så du behöver inte känna att det är myckt ont om tid nu ! :)

Läs alla kommentarer
  • Aliyah vad menar du för tufft
  • Aliyah jag har lånat matte, fysik bok så jag kan lära mig innan gymnasiet, då lånade jag matte 1c
  • Anna Jättebra! Om du vet att du kan få extrahjäIp, som IäxhjäIp och att du kommer att Iäsa gymnasiematte redan innan du börjar på gymnasiet - då önskar vi dig aIIt väI och Iycka tiII! Du vet bättre din kapacitet. Vi vet bara de som du skriver i din fråga och dina kommentarer. Vi kan därför bara ge "aIImänna rekommendationer och råd". Vi vet inte om det bIir för svårt för dig eIIer inte. Den "aIImänna rekommendationen" är att man bör ha Iägst betyget C i matte från grundskoIan för att kIara av studier på naturvetenskaps eIIer på teknikprogrammet.