Wilma 18 år
  Jag skan börja nian nu.. men jag vill börja gymnasiet i ett helt annat län.. linjen jag vill gå finns inte i min kommun men den finns i mitt län.. men vill inte va kvar i detta län.. kommer jag få något bidrag? Hur och när får man reda på att man får gå i de länet man vill?
  • Liselotte Du har Rätt att få ekonomisk stöd (som täcker huvuddelen av kosnader, inte dock till 100%) i fall du kommer in på en av de Riksrekryterande utbildningar. Jag kommer nu utöka mitt svar till dig med info om vilka Riksrekryterande utbildningar som finns idag. Det finns olika typer - bl a för elitidrottande ungdomar... se mitt utökat svar om en stund. :)
  • Liselotte Om den utbildning du vill gå på gymnasiet finns närmare till din bostadsadress, har du, som regel, inte rätt till något ekonomiskt stöd. Det är i så fall föräldrarna som bekostar alla utgifter, om de vill och kan. Din kommun kan, dock, välja att hjälpa dig om de besömer att det finns anledning till varför du inte kan bo hemma under gymnasietiden. Du får fråga på Utbildningsförvaltningen och kan också vända dig till Socialtjänsten i din kommun /till Ungdomsgruppen i första hand/. Lycka till! Jag lovar att hålla tummarna för dig! L. :)

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Wilma!

  Om du kan folkbokföra dig nära den gymnasieskola som du vill gå på (t.ex hos någon släkting) - då blir du en "egen elev" och söker på samma villkor som de elver som bor nära skolan. Till alla fristående gymnasieskolor söker alla elever i vilket fall som förstahandssökande, dvs elever från egna kommuner inte får någon förtur. Till kommunala gymnasieskolor har elever i egen kommun - förtur. till alla Riksrekryterande utbildningar söker alla elever också på samma villkor, dvs som förstahandssökande.

  Detta är om att få plats på utbildningen.

  *** och en helt annan fråga är om Studieekonomi.

  Så länge du inte är myndig, är det dina föräldrar/vårdnadshavare som i första hand ansvarar för att du ska ha tak över huvudet och mat på bordet samt kläder på kroppen.

  Att läsa på gymnasiet är över huvudet taget inte någon allmän rättighet, utan en möjlighet som ofta (men inte alltid) finns. tanken är inte att underlätta för ungdomar att flytta hemifrån och reglerna är inte anpassade till att göra det möjligt att klara sig på egen hand (utan föräldrarnas stöd) under gymnasietiden, tyvärr är det så...

  Om du kan pendla till den skola i en annan län, kan du kanske få busskort eller annat kort (tågkort t.ex) som din hemkommun betalar.

  Om du vill flytta till en annan ort, där skolan finns, så blir den första frågan: att hitta bostad. Det är en svår bostadssituation i Sverige nu. Det kan bli så att du kommer in på en utbildning, men hittar inte någon bostad och i så fall kan inte använda din utbildningsplats.

  Det finns några gymnasieskolor som har internat/elevboende - oftast är det Naturbruksgymnasier som erbjuder det. Internat/elevboende brukar ha "överkomliga priser" t.ex på 1600 kr/månad för ett rum. Om man kan eller inte kan få bidrag för att betala för bostad på skolorten, beror på många olika fakturer. Hemkommunen kan sponsra dig, om de vill; det är inte förbjudet. Det som eleven däremot, har rätt till är att få Inackorderingsbidrag i fall man kommer in på

  1. Riksrekryterande utbildning

  2. på en utbildning som ligger närmast till hemorten och som inte finns på hemorten; med "utbildning" menas i detta fallet nationellt program och nationell inriktning (och inte någon Profil under inriktningen).

  Inackorderingstillägg är inte så stor (som max kan man få 2350 kr per månad och det i fall skola ligger väldigt-väldigt långt från din bostadsadress). Det är omöjligt att få det att gå ihop ekonomiskt - bidraget täcker inte alla kostnader för boende, mat, resor mm. Därför är det föräldrarna (eller i vissa fall hemkommunen, t.ex om eleven inte har några föräldrar eller om andra svåra omständigheter är "med i bilden") som står för resterande del av kostnaderna.

  Sammanfattning:

  gymnasieskolan är inte anpassad till den situationen när eleven vll flytta hemifrån just för att bli självständig.

  Att få utbildningsplats och ekonomisk stöd för att kunna utnyttja den platsen har tyvärr inte någon direktkoppling till varandra (det kan, alltså, bli så att du inte har råd att utnyttja den utbildningsplats som du får).

  L.;)

   

   

  Det finns olika typer av Riksrekryterande utbildningar:


  I. SPECIALPROGRAM - där hela programmet är Riksrekryterande: som heter Riksrekryterande program med egna examensmål

  II. en annan typ av Riksrekryterande utbildningar är för Elitidrottande ungdomar - RIG, riksidrottsgymnasier, som man söker till via sitt Idrottsförbund, där man är aktiv idrottare.

  III. Spetsutbildningar (som är Försöksverksamhet, beviljad av Skolverket under en begränsad tid - och numera förlängd t o m antagning till gymnasiet till hösten 2021). Här är det följande utbildningar som ingår:

  Nedan finns en lista på Spetsutbildningar (som är Försöksverksamhet, beviljad av Skolverket under en begränsad tid - och numera förlängd t o m antagning till gymnasiet till hösten 2021):

  Sven Ericssons gymnasium i Borås - Entreprenörsprogrammet

  Danderyds gymnasium - Matematik

  Viktor Rydberg gymnasium, Djursholm (Stockholm) - Samhällsvetenskapsprogrammet (undervisningsspråk engelska) 

  Hvitfeldtska i Göteborg - Naturvetenskapsprogrammet, Matematik

  Ehrensvärdska i Karlskrona - Naturvetenskapsprogrammet, Matematik

  Folkungaskolan i Linköping - Hållbar utveckling

  Luleå gymnasieskola - Naturvetenskapsprogrammet, Matematik

  Katedralskolan i Lund - Moderna språk

  Katedralskolan i Lund - Historia

  Polhemskolan i Lund - Fysik

  Polhemskolan i Lund - Matematik

  Gullmarsgymnasiet i Lysekil - Marinbiologi

  Europaskolan i Strängnäs - Scienceprogrammet

  Tumba gymnasium - Finans FINEK

  Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola i Västerås - Ekonomiprogrammet

  Och sist, men inte minst, så finns det även Särskilda varianter som kan vara Riksrekryterande + utbildninar på yrkesprogram, som också kan vara riksrekryterande (men det är inte alltid Riksrekrytering gäller från åk1 på gymnasiet), t.ex

  Rönnowska skolan>> erbjuder riksrekryterande kock-utbildning "Sjökock" från åk3:

   

  Du kan på den här platsen på GymnasieGuiden>> få fram de gymnasieskolor som erbjuder Riksrekryterande utbildningar (OBS! det är sällan alla utbildningar på skolan är Riksrekryterande, ofta är det bara en av utbildningar som är riksrekryterande och de andra är Vanliga).

  Och det finns också andra "undantag", som t.ex Korrespondensgymnasiet>> som har Riksrekrytering på alla sina utbildningar med de är på Distans, dvs man bor hemma och läser via Internet (med några få obligatoriska träffar på skolan).

  Du får gärna kika på alla de olika typer av Riksrekryterande utbildningar och söka någon eller några av dem. Alla elever i hela Sverige tas emot på en riksrekryterande utbildning som "förstahandssökande", dvs man konkurrerar med sina betyg från grundskolan, oavsett var i landet man bor eller är skriven/folkbokförd.

   

  Frågor och svar

  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret
  • simon 16 år

   Hur länge gäller sommarskolan?

   Jag har nu fått ett meddelande om att jag kanske inte kommer att bli godkänn i matte. Och jag vill verkligen inte gå sommarskola.

   Anna SYV: Förklara lite mer kring din fråga. Om du får F i matte, vad är din plan i så fall, vad vill du göra?
  • Oscar 23 år

   Räcker detta till en gymnasieexamen?

   Hej! Jag fick inte tidigare en gymnasieexamen i skolan, jag har studerat ämnen och blivit godkänd i dessa. Jag håller på att läsa biologi 1 för att det var ett ämne som jag fått F i tidigare men funderar nu på om det behövs ens. https://i.imgur.com/SR1M4Np.png Här är en bild på mina betyg som...

   Daniel Larsson: Hej Oscar, jag räknade ihop 1700 godkända poäng i ditt Studiebevis; men du får inte ta in Idrott och hälsa 1 i examensbevis från KOMVUX; så det blir 1600 godkända p. och 550... Läs hela svaret
  • Ulla 33 år

   En person med hög utbildning i utlandet vill bli arkitekt?

   Hej om en person med högre utbildning från utlandet inom arkitektur fast utb. är hos privat skola - vill i Sverige värdera sin utbildning, vart ska hen skicka sina utbildningsdokument för värdering? tacksam för svar! Ulla S.

   Peter SYV: Hej, vi råder att ansöka om en personlig bedömning där UHR, Universitets- och högskolerådet ser över dina utbildningsdokument och ger ett utlåtande. Man... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga