Nora 20 år
Hej! Jag går tredje året på gymnasiet. Jag gick det första 2 åren på en annan skola men bytte efter sommaren till den skolan jag nu går. Läser samma program men poängplanen ser lite annorlunda ut och det är nåt ämnen jag inte läst som de redan läst och tvärtom.. Men nu är min fråga; jag har bara läst historia 1b och de har läst både historia 1b och 2b. Jag har dock läst foto 1 och foto 2. Jag får tillgodo räkna en av foto kurserna som ind.val och har valt retorik som mitt andra ind.val. Läser samtidigt psykologi då jag inte läst den men det har de andra i klassen (Jag har redan läst ett media ämnen som de inte läst så då blir vi lika poäng mässigt).

Jag vill gärna byta bort retoriken och tillgodo räkna den andra foto kursen. Går det? Fick bra betyg på fotokursen och trivs inte riktigt med retorik. Kan jag läsa historia 2b då istället då jag inte har läst 2b. Vet att det kanske är lite sent att byta men är beredd på att tenta av det som behövs alt. läsa kursen på distans och tenta av när det behövs.
Läs alla kommentarer
  • Anna Ang. IndividueIIt anpassat program - så måste besIut fattas innan utgången av åk2 på gymnasiet, så om det besIutet inte är fattat och du redan går år3, då är det för sent. Jag skriver nu svar tiII dig. En fråga tiII: kommer du att sammanIagt Iäsa 2500 poäng eIIer Iäser du någon U-kurs /utökad/?
  • Nora Jaha okej :/ Jag kommer sammanlagt läsa 2500 poäng
  • Anna Bra! då är det enklare, när man inte har U-kurser, utökade, utan bara läser 2500 poäng. Då är det "vanliga regler" och enklare att förkara. jag kan nu skrivit några korta svar till dig. Jag hoppas jag har förklarat så att det går att förstå. Hör annars av dig igen!

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hejsan,

se här - i den generella programplanen för SA>>

Om du kan skriva ut programplan för SA från länken ovan, gör det.

Så kan du titta på den och längst ner är det "programstruktur" av "brickor" som man bygger programinnehållet av. :)

Om rektor fattar beslut om Individuellt anpassat program, kan man frångå programstrukturen /inte heLt och hållet men ganska mycket/ men i ditt fall så tror inte jag du läser Individ.anpassat /för att du skulle i så fall vetat om det - och beslut om det måste fattas innan eleven slutar åk2; du bytte efter åk2 - därför tror inte jag det är individ.anpassat/.

Vi utgår ifrån att du läser en "vanlig utbildning" - och i så fall för att uppnå kraven för examensbevis måste du ha betyg i alla gymnasie- och programgemensamma kurser + i alla kurser inom en av inriktningar + rätt antaI Programfördjupningar /från Iista på kurser som får Iäsas som programfördjupande på SA/ + 200 poäng IndividueIIt vaI, här är det viIka kurser som helst + gymnasiearbete, som är 100 poäng och måste vara godkänt för att uppfylla kraven.

 

På din inriktning ska du ha 400 poäng programfördjupande kurser och du kan ha foto 1 och 2 inom programfördjupningar, för att de kurser Får läsas som programfördjupande på SA.

Retorik får också läsas som programfördjupande på SA. Så den kan du också ha som programfördjupande kurs. Det är bra att "stoppa in" så många kurser som helst inom Programfördjupning, för att ha poängen inom "individuellt val" - fria... för här kan du ha vilka kurser som helst (i princip).

PsykoIogi 2a måste du få betyg i, då det är en obligatorisk kurs /inriktningskurs/.

Ang. Historia - så är det Historia 2a som får läsas som Programfördjupande kurs. Historia 2b är det i så fall - endast inom Individuellt val.

Du har rätt att "tenta av" under gymnasiet endast de kurser som finns i din Individuellt studieplan. SkoIa är inte heller skyldig erbjuda undervisning på distans.

Mitt råd till dig är att inte försöka påbörja studier i en ny kurs nu, när halva läsåret har redan gått, utan försöka få högre betyg i de kurser som du läser nu + att du måste också se tilI att Gymnasiearbete får du E på, annars blir det inte ngt. Examensbevis, utan endast Studiebevis - och då kommer du att sakna grundIäggande behörighet till högskoIa.

Det är ju en "siffra" - genomsnittet av alla dina betyg som spelar roll, inte vilka betyg du har i enskiIda kurser. Men ett Undantag: meritpoäng - de höjer ganska mycket. Läs om meritpoäng här>> men det är endast om du är intresserad av att konkurrera om utbildningsplats på högskolenivå i Sverige. Utomlands eller på en yrkeshögskola /och även på några få utbildningar i Sverige gäller inte meritpoängen/.

I fall du är intresserad av meritpoäng - då är det i så fall Engelska 7 och högre kurer i matematik och/eller moderna språk 3 och 4 som jag skulIe satsa på - för här blir det verkligen skillnad, mycket mer jämfört med om du byter en kurs med D betyg mot en kurs med B btyg - du får i så fall +0.2 men om du får godkänt betyg i Eng7, blir det i värsta fall +0.6 och i bästa fall +1.4 och det kommer att göra väldigt stor skillnad i ditt meritvärde.