2 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Anton,
sjuksköterska är i Sverige en Högskoleutbildning. För alla högskoleutb. i Sverige gäller att man måste även ha Grundläggande behörighet. I ditt fall är det EXAMENSBEVIS. Om du får ut högskoleförberedande examen, då har du automatiskt grundläggande behörighet. Om du får ut Yrkesexamen, måste du se till att du även har godkända betyg i svenska 2 och 3 och i engelska 6 (de kurser med Godkända betyg ingår i högskoleförberedande examen, dvs om man ej har godkänt betyg i någon av de kurserna, får man inte ut sitt högskoleförberedande examen).
Förutom Grundläggande behörighet, krävs det för sjuksköterskeprogrammet även Särskild behörighet som ofta är godkända betyg i matematik 2, Naturkunskap 2 och i Samhällskunskap 1b. I stället för samhällsk.1b kan du ha betyg i två kurser; 1a1 och 1a2.
I stället för naturkunskap 2 kan du ha godkända betyg i Medicin 1 och i Vård- och omsorgsarbete 1 och 2; det finns även några andra "ersättningsmöjligheter" för nk2.
Uppfyller du alla de kraven ovan, blir du behörig sökande till sjuksköterskeprogrammen i Sverige.

Ulla SYV SYV

Hej, jag vill påminna om att det, förutom Högskola, finns även andra utbildningsformer, ex. Yrkeshögskola. Några yrken som man kan utbilda sig till inom Yrkeshögskola är Specialistundersköterska, se ex. på utbildning på www.yhguiden.se/utbildning/hogskolecentrum