2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Svar beror på flera saker: för det första, måste man utreda om det betyget kommer att räknas in. Har du examensbevis och vilken kurs fick du A i? Ingår den kursen i ditt examensbevis med lägre betyg? Ger kursen meritpoäng eller krävs den för särskild behörighet till den högskoleutbildning som du vill söka till?

  • Enana Jag har läst naturvetenskaps programmet på gymnasiet o fått mitt examensbevis. Jag läste arabisk 3, 4 och 5 som moderna språk på komvux. Undrar hur mycket blir höjningen?
  • Niklas Kan svara på dessa frågor. Betyget kommer inte att räknas in. Jag har ett slutbetyg och kursen ingår inte i mina slutbetyg utan jag har kompletterat. Inga krav på moderna språk för särskild behörighet. Så, hur mycket ger franska steg 5 i merit 0-5-1,5?!?!(Har inte läst något annat språk)
  • Milla

   Max antal meritpoäng för moderna språk är 1,5. För de som har examensbevis räknas betygen i kurser som ger meritpoäng in i jämförelsetalet och för de som har Slutbetyg, räknas de inte in. Olika regler för slutbetyg och examensbevis. För dig med examensbevis beror höjningen, den totala, alltså höjning av meritvärde på hur högt jämförelsetal du hade innan du fick betyget A. 

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Enana,
  du är 20 år och jag tror du har Examensbevis och inte ett Slutbetyg. Det är olika regler för de 2 olika typer av utbidlningsdokument.
  Avgångseleverna på gymnasiet år 2013 och tidigare läste mot ett Slutbetyg;
  från avgång från gymnasiet år 2014 är det Examensbevis som gäller. Dock kan man på komvux, i fall man började läsa på gymnasiet i det "gamla" systemet, fortfarande, på Undantag, få ett Slutbetyg - till 1 juli 2020 men sedan blir det att läsa mot examensbevis, endast, även på komvux.
  *******
  Reglerna är många och krångliga.
  Du gav för lite info i frågan och i kommentaren. Med så lite info kan man inte ge svar.
  Prata med SYV på komvux i din kommun.
  Om du vill få svar från oss, måste vi få tillräcklig information.

  Du ger också lite "motsägelsefulla" uppgifter: du skriver att du läser EN KURS på komvux, men i kommentaren skriver du TRE kurser: Arabiska 3, 4 och 5. Du uppger inte vilket snitt (jämförelsetal) du har på dina gymnasiala betyg heller. På så sätt går det inte ge svar på din fråga.

  Exempel:
  om en elev har alla C-betyg på gymnasiet, har hen 15.0 i Jämförelsetal, "snitt"-betyget (genomsnitet, alltså). Hen läser sedan en 100p.kurs på komvux som ger meritpoäng, t.ex Arabiska 3 och får betyget A i den kursen. I så fall höjs elevens jämförelsetal med + 0.2 och sedan plussas även + 0.5 (meritpoängen); på så sätt blir höjningen + 0.7 och elevens meritvärde blir med det 15.7.

  Ett annat exempel:
  Eleven har alla A betyg på gymnasiet och har med det 20.0 i jämförelsetal.
  Eleven har läst Arabiska 3, 4 och 5 på komvux och fick A-betyget i alla de tre kurserna; Max antal meritpoäng för moderna språk är 1,5; eleven får max antal merit - alltså höjning med 1,5. Jämförelsetal förändras inte pga de nya betygen är exakt lika höga som snittet innan...

  Tredje exempel:
  Eleven har alla E-betyg på gymnasiet; hen har med det Jämförelsetal på 10.0.
  Eleven har på komvux fått A-betygen i Arabiska 3,4 och 5. Max antal meritpoäng är 1,5. Betygen i Arabiska 3 och 4 kommer räknas in i elevens jämförelsetal. Det går inte få meritpoäng för Arabiska 5 (pga max uppnås genom moderna språk 3 och 4). Elevens jämförelsetal höjs från 10.0 till 10.8 och meritvärde blir med det 10.8 + 1,5 = 12,3.

  Alltså hur stor höjningen blir beror bland annat på snittet/Jämförelsetalet innan man läste den nya (eller de nya) kursen/kurserna.
  *****
  Sedan är det också viktigt att veta:
  de nya kurser som inte ingår i ditt examensbevis, kommer räknas in endast i 2 fall:
  - om de krävs för särskild behörighet;
  eller
  - om de ger meritpoäng.
  Inga andra nya kurser kommer räknas in. Det är också skillnad mot Slutbetyget; tidigare kunde man genom att läsa många nya kurser höja (någon) sitt jämförelsetal/meritvärde; nu kan man inte längre göra det; utan man måste höja betygen i de kurser som redan ingår i ditt exam.bevis.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga