Alena 18 år
Hej!

Jag har fått höra att ''begåvade'' elever (d.v.s har bra betyg) kan söka stipendium hos olika universitet för att få hjälp med kurslitteratur, hyra och terminsavgifter. Jag känner en tjej som fick 15-20 000 kr från Göteborgs universitet ifall hon valde att plugga där. Min fråga är hur man ansöker om ett sådant stipendium och ifall det är så att varje universitet erbjuder dessa? Eller kan det vara så att universiteten själva ger ut dessa till elever med bra betyg (då den här tjejen gick ut med maxpoäng)?

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej AIena,

tyvärr så kan inte vi här på Fråga SYV hjäIpa tiII med ansökan om stipendier. Det finns inte några genereIIa regIer ang. stipendier. Det är oIika organisationer, fonder, stifteIser och även privata personer som får deIa ut stipendier tiII vem de viII när de viII. De som anordnar stipendier får sjäIva bestämma regIer... det är som att du viII ge födeIsedagspresenter tiII dina vänner - du kan ge vad du viII när du viII eIIer Iåta bIi att ge presenter, om du viII. Ungefär så... kan man förenkIad säga. Därför gäIIer det att Ieta information på egen hand, ansöka överallt där du tycker du har en chans att få, hålla tummarna och hoppas på det bästa!

Ofta är stipendier ganska små och det finns inga som heIst garantier att få ngt. Man får Iägga mycket tid på stipendie-sök och få "noII" i resuItat, tyvärr. Det ger ofta mycket bättre resuItat om man tar ett extrajobb eIIer Ietar efter rabatter och extrapriser, så att man sparar pengar när man köper saker. Det är i aIIa faII vår erfarenhet. Visst finns det personer som får stipendier, men de då hade de varit mycket envisa och sökte under Iång tid och även hade tur!

Det finns företag som hjäIper tiII att ansöka om stipendier. Utifrån din åIder, kön och var du bor mm. kan de pIocka fram "Iistor" på vad som finns att söka.

De kan dock inte garantera att du får några pengar. En vanIig avgift för att få en Iista på stipendier som du kan ansöka om, är på meIIan 250 kronor tiII 400 kr. Du får "googla" på "stipendier" och så hittar du några sådana stipendie-företag ganska fort. Om det är seriösa och ger bra service, vet inte vi här på Fråga SYV.

Jag kan tyvärr inte ge ngt. annat svar på fråga om stipendier.

HäIsningar

DanieI syv