Pamela 52 år
  Jag läser till grundskollärare på VAL och arbetar också som lärare åk 1-6. Jag vill kunna undervisa på SFI och vill veta hur jag kan komplettera min utbildning. Jag har läst på Framtid.se att det krävs ytterligare 30 poäng i ämnet svenska som andraspråk för en person med lärarlegitimation för att bli behörig för SFI. Stämmer detta? Jag har hittat ett kurspaket på SU men är osäker på om det är rätt kurser, det finns ju flera andra att välja på. Vilka kurser ska man söka till?

  2 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Pamela,

  det är Skolverkets avdelning för lärarlegitimationer som har "sista ordet" och hur de tolkar reglerna eller vilka undantag som de kan göra - kan inte vi svara om. Testa vänd dig direkt till Skolverkets avd. för lärarleg.
  Även studievägledare på lärarutbildningar borde kunna bistå med info och hjälp.
  Tyvärr är det rätt komplicerat; de som fattar beslut hinner inte sätta sig i komplicerade "framtida" situationer & vill inte heller på förhand "förbinda" sig att i framtiden fatta ett visst beslut, därför brukar de svara: läs på hemsidorna; prata med studievägledare på lärarprogram, läs det du tycker passar och Ansök, så för vi se sen... så man får i vissa fall även "chansa".

  Att tänka på
  Det går att få jobb som obehörig SFI-lärare.
  Medan du utbildar dig till sfi-lärare, kan det hända att antal studerande går ner och färre sfi-lärare behövs.

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag håller med Mikael som svarar att det kan vara bra att tänka på att behover av SFI-lärare kanske inte blir så stor i framtiden. Just nu är det rekordmånga som läser SFI och det är därför stor brist på SFI-lärare, men det behovet kan mycket snabbt gå ner väldigt mycket.
  Högtutbildade invandrare går igenom SFI på mellan 1-2 terminer och kan klara det även ännu snabbare - på en halv-termin.
  Personer som läser SFI under lång tid är ofta mycket lågtutbildade (ibland analfabeter eller semi-analfabeter) och de behöver hjälp av Speciallärare (expert på att undervisa analfabeter).
  Pga de ovan beskrivna omständigheter kan det inom snar framtid uppstå en situation när "vanliga SFI-lärare" blir i överskott då det redan finns ett stort antal behöriga SFI-lärare som också har erfarenhet inom yrket.
  Som nyutbildad SFI-lärare med lite erfarenhet inom just det yrket, hamnar man "på efterkälken" när det gäller att få jobb, när det blir färre personer som läser SFI.
  ****
  Beslutet är ditt. Vi kan inte se in i framtiden. Vi vill inte direkt avråda från att utbilda sig till SFI-lärare. Men fundera över om du vill/kan utbilda dig till Lärare i Svenska (kanske - i stället...). Lärare i svenska på grund-/gymnasieskolorna, folkhögskolorna och inom Komvux kommer alltid att behövas.
  Lärare i svenska undervisar också (rätt ofta) i SAS, svenska som andraspråk och i SFI (fastän de inte är "helt behöriga" då, men de undervisar i alla fall - när det behövs).

  Hoppas ngt i mitt svar blir till hjälp!
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga