1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan,

  kika gärna på avsnitt UTBILDNING i yrkespresentationen "Kriminaltekniker"www.framtid.se
  När man säger eller skriver "kriminaltekniker" kan man faktiskt mena ganska så Olika yrken: det är t.ex stor skillnad på Brottsplatsundersökare som i grunden är Polis;
  och Forensiker som jobbar på Kriminal-labbet på NFC
  Forensiker behöver inte nödvändigtvis ha grundutbildning till polis, utan kan t.ex vara kemist eller biolog eller t.ex ha examen i ekonomi eller civilingengörs-examen i grunden, t.ex Civilingenjör inom Datateknik, detta för att inom yrket "forensiker" finns det även special-avdelingar som t.ex Forensisk Accountant och IT-forensiker.

  Den snabbaste vägen kan vara via polisutbildningen och sedan försöka komma in på det ett-åriga utbildningen som NFC erbjuder.
  Ett längre väg är att utbilda sig till kemist eller biolog vilket tar minst 3 år på högskola/universitet, sedan söka jobb hos polisen och efter det försöka komma in på det ett-åriga utbildningen som NFC erbjuder.

  Du får jättegärna kika på många olika yrkespresentationer på www.framtid.se - i de flesta finns avsnitt UTBILDNING där det berättas om vilken utbildning som krävs eller rekommenderas.

  Ang.din ålder
  Jag tänker på studieekonomi, om du ska studera - och på www.csn.se finns det info om att från det att man fyller 47 år, så begränsas det möjlighet att ta studiemedel under längre tid, men det är fortfarande många veckor som man kan ta studiemedel för - om man är, som du, under 50 år. Se info på csn.se/fragor-och-svar/vad-har-csn-for-aldersgranser/aldersgranser.

  Mer om ålder i samband med studier
  Studier behövs i din situation - om du idag inte har utbildning till polis eller någon kemi- eller biologi-utbildning eller högre Data-utbildning (här tänker jag på IT-forensiker) och kan därför inte få jobb hos polisen direkt,
  och det kan finnas "hinder" och problem även förutom Studieekonomi, t.ex så finns kanske inte utbildningen på den orten där du bor idag och du måste därför flytta eller vecko-pendla, vilket kan både bli dyrt och besvärligt eller rentav omöjligt (om man t.ex har familj eller av annan anledning inte kan flytta till annan ort).

  Jag råder dig därför boka tid hos studie- och yrkesvägledare på komvux (i den kommunen där du är folkbokförd); då kan ni tillsammans titta på om du vill/ kan söka till polisutbildningen och/eller till kemi- och biologiprogrammen på högskolenivå eller om du måste komplettera med gymnasiala kurser innan du blir behörig att söka till de utbildningar som på sikt kan leda till att du kan få jobb som kriminaltekniker.

  Vänliga hälsningar
  L.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga