1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Sara, undersköterska tillhör inte de legitimationsyrken eller "reglerade yrken". Därför har man från utbildningssidan ej fastställt exakt vad man måste studera för att få anställning som undersköterska. 

  I Sverige är det arbetsgivaren som avgör om en sökande till en tjänst som "undersköterska" har tillräckliga kvalifikationer, det vill säga den kompetens som arbetet kräver.

  Eftersom undersköterska inte är något legitimationsyrke finns det heller inte någon fastställd utbildningsplan som, när man fullgjort den, per automatik gör att man har rätt att titulera sig som "undersköterska", även om före detta elever på Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och före detta studerande på Komvux, som fick godkända betyg i alla eller de flesta av kurserna i ett kurspaket som oftast bär namnet "Vård och Omsorg", generellt sett brukar kallas för och betraktas som undersköterskor.

  Socialstyrelsen har gett ut Allmänna råd om vad som bör krävas för att bli anställd som undersköterska. I Kommunals avtal för år 2016 förtydligas att för att omfattas av det nya löneavtalet ska undersköterskor ha en utbildning som "motsvarar deras yrkestitel".
  Inom vuxenutbildning (Komvux) utgår man oftast från socialstyrelsens Allmänna råd och rekommenderar de studerande att läsa 1400 gymnasiepoäng vård- och omsorgskurser - för ökad anställningsbarhet i hela Sverige, möjlighet till löneutveckling samt en möjlighet att komplettera till yrkesexamen från Komvux senare.

  Komvux (eller Vuxenutbildningen som den heter i många kommuner) ansvarar för utbildning för vuxna i varje kommun. Vill man som vuxen (från 1 juli det kalenderår man fyller 20 år eller om man redan har en treårig gymnasial utbildning bakom sig) utbilda sig på gymnasienivå för att kunna få jobb som undersköterska, vänder man sig till Komvux eller Vuxenutbildningen i den kommunen där man är folkbokförd.

  På ungdomsgymnasiet erbjuds det Vård- och omsorgsprogrammetmånga gymnasieskolor runt om i landet. På en del av dem kan man läsa VO som gymnasial lärling. VO har inga inriktningar men ger möjlighet för specialiseringar och finns även som en Riksrekryterande utbildning (med särskild variant: Teckenspråk)

  Vidareutbildningar för den som läste Vård- och omsorg på gymnasiet eller på Komvux finns bland annat på en yrkeshögskola. På en yrkeshögskoIa kan man bIand annat utbiIda sig tiII SpeciaIistundersköterska, Tandsköterska eIIer tiII HäIso- och sjukvårdsadministratör (Medicinsk sekreterare, ett yrke som tidigare brukade kallas för "Iäkarsekreterare").

  Andra yrken som kan vara av intresse för dig är kanske bi a -  PersonIig assistent, SociaIpedagog och Vårdare inom funktionsnedsättning.

  Andra (på sätt och vis) Iiknande yrken, som du gärna får titta på:  Hemtjänstpersonal, Skötare inom psykiatrisk vård, Barnskötare, Hantverkspedagog, Habiliteringsassistent, Lekterapeut, Sjukhuslärare, Sjukhusclown, Boendestödjare/boendeassistent.

  Sammanfattning
  Du kan få jobb som undersköterska redan nu, utan någon speciell utbildning och lära upp dig på arbetsplatsern. Du har rätt att söka Vård-utbildningar på komvux (i den kommunen där du är folkbokförd).

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga