Anonym 23 år
Hej, jag undrar ifall det finns en utbildning för att bli talpedagog och hur man i så fall går till väga?

Sen fick jag reda på att mångfalldstudier utbildningen liknar socionom utbildningen mycket, men kunde inte själv läsa mig till det, så min fråga är ifall det stämmer och vad är det för likheter och skillnader?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej, 
det är Logopeder >>, som kallas vanligtvis för talpedagoger. Kika också på Afasipedagog>>.

Du ställer också en fråga om jämförelse mellan Socionomprogrammet och utbildningen i Mångfaldsstudier. Jag skulle inte säga att de är lika. Jag skulle säga att de är rätt Olika. Båda är på högskolenivå, men, för övrigt, är det 2 helt olika utbildningar.

Socionomprogrammet ger socionomexamen, Yrkesexamen, som leder "raka vägen" till att få jobb som socialsekreterare på socialkontoren; och med viss arbetslivserfarenhet och/eller med påbyggnadsutbildningar - till jobbet som Kurator, Samtalsterapeut och t o m kan man bli Psykoterapeut>> på sikt.

Läser man Mångfaldsstudier - så är det en "bred" utbildning som säkert kan leda till anställning på många olika arbetsplatser, men det är inte "konkret" - var man kan jobba. Så här beskrivs möjligheter efter den utbildningen: "Vad kan jag göra efter examen? Programmet ger dig de professionella kompetenser som krävs för att arbeta nationellt eller internationellt med migrations- och mångfaldsfrågor såväl inom näringslivet som inom den offentliga och ideella sektorn. Det kan exempelvis gälla planerings-, utrednings- och informationsarbete." Det ges inga konkreta exempel var eller som "vad" man kan arbeta. Jag kan tänka mig att man kan få jobb som projektledare, som informatör, som utredare eller jobba med avancerad administration, ex. som utbildningsadministratör på universitetet, exempelvis... du får gärna kontakta de utbildningsansvariga och be dem komma med exempel på var deras f d studerande arbetar idag. 

Vänligen

Julia syv