Sayed 21 år

Jag vet, de som vill få ett naturvetenskapligt examenbevis då är det obligatorisk att man ha till exempel, matematik 1c,2c,3c eller engelska 5 eller 6 eller svenska 1,2,3 och... Jag undrar kan man inte lägger bara den sista kurs som man läst, alltså man lägger i examenbeviset bara svenska 3 inte de två första(inte 1 och 2). Betyder inte när man har den sista man har redan betyg i de två första eller måste vara i examen beviset alla 1,2 och 3. För att jag har inte bra betyg i de två första och har än bättre betyg i den sista. Däremot har ännu bättre betyg i anann kurs som finns inte plats och lägger detta kurset istället.

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Sayed,

enligt de gällande regler för examensbevis i Sverige - så är det så att om du ska ha Examensbeviset som ger högskolebehörighet då är det bland annat följande kurser som ALLA är obligatoriska och måste finnas med i Examensbeviset;
Svenska eller SAS, svenska som andraspråk1, 2 och 3
Engelska  5 och 6
Matematik 1 och 2c och 3c - om det är examensbevis från Naturvetenskapsprogrammet;
Vi på fråga syv har inte skapat de reglerna och vi har ingen möjlighet att ändra dem.
De som utfärdar examensbevis måste hålla sig till de nugällande reglerna.
Om du fick högre betyg i exempelvis svenska 3 än du hade i svenska 1 och 2, försök göra prövningar i svenska 1 och 2 och vi får hoppas att du får högre betyg.
Om man har flera betyg i samma kurs, är det det Högre betyget som gäller.
Prata med SYV och med Rektor på den skolan där du läser.

Hälsningar

Peter syv