1 Svar

Daniel Larsson SYV

Nej, det kan man inte göra.
När du får ut ditt Examensbevis - då kommer alla kurser, förutom GA, gymnasiearbete, att räknas in i ditt jämförelsetal, alla kurser från ditt Examensbevis.
Sedan om du efter det läser kurser som ger Meritpoäng, kommer ÄVEN DE NYA KURSER OCKSÅ RÄKNAS IN, men inte kurser från Examensbeviset "försvinner"; de räknas också med.

Läs alla kommentarer
  • Anna Det är olika regler för Examensbevis och för Studiebevis. Vilket har du?
  • Albin Examensbevis!
  • Anna I Examensbeviset ändas inget /i själva dokumentet/ men i fall man får högre betyg i samma kurs som ingår i ex.bevis - då räknas det högre betyget i stället för det lägre betyget och med det högre meritvärde prövas man i BII, kompletteringsgruppen.