1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Alla behöriga sökande deltar i Konkurrensen om utbildningsplats .  Man kan konkurrera i en eller i flera urvalsgrupper. De som har högre betyg eller högre resultat på högskoleprovet - tas in så länge platserna räcker. 
  Att bedömas som BEHÖRIG betyder att man får delta i konkurrensen.
  Jämför: vad gäller idrotts-tävlingar: alla som uppnår visst resultat får delta i uttagnings-tävlingar men sedan är det endast några få som blir utvalda till Final. Att man deltog i uttagnings-tävlingen beror ju inte att man per automatik kommer till Final; det är bara de med bästa resultat som kommer till final.
  På samma sätt - de med bästa/högsta resultat (betygen eller resultat på högskoleprovet) som kommer in på en utbildning. Alla behöriga som ej hade tillräckligt höga meriter för att få utbildningsplats, brukar ställas i RESERV (de kan få möjlighet att komma in i fall de som kom in ej vill ha sina platser, och lämnar Återbud).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga