Eric 19 år
Hej! Jag går el & energi programmet vilket är en yrkeslinje. Jag går andra året och har totalt sett från både 1:an och 2:an 3 F. Hur många F får jag ha för att ta examen nästa år? Vilka kurser har jag råd att ej få godkänt i?

1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Hej Eric,

Kraven för gymnasieexamen finns att läsa här>>

om du undrar vilka kurser som är "programgemensamma" på just El- och energiprogrammet, så är svar:
så - för att få Examensbevis från EE bör man ha godkända betyg i de fyra ovan nämnda kurser + i matematik 1a + i svenska (eller svenska som andraspråk) 1 + i gymnasiearbete och dessutom, måste man sammanlagt ha minst 2250 godkända gymnasiepoäng (vilket för allra de flesta elever, som inte läser utökade kurser, innebär att man "har råd" att ha F i max 250 poäng). De flesta av kurserna på gymnasiet är á 100 poäng/styck men det finns några som är minde (50 p.) och några som är större (150p. eller 200p.).

Hur stor varje kurs på EE är, kan du se i programplanen för EE>>

Hoppas mitt svar blir till hjälp!

Milla syv

Om det blir så att du inte får Examensbevis, utan Studiebevis (dvs inte riktigt uppnåg alla kraven för gymnasieexamen) - kan du eventuellt ändå komma in på en eftergymnasial utbildning, om du önskar läsa efter gymnasiet. Högskola blir uteslutet utan examensbeviset, men inte yrkeshögskola. Yh kan ta in obehöriga i "fri kvot". Se hela utbudet på www.yhguiden.se

OBS! utbudet av yrkeshögskoleutbildningar förändras ganska ofta. Man kan därför kika in på sajten www.yhguiden.se med jämna mellanrum, för att nya yh kan dyka upp. Det "stora utsläppet" sker i slutet av januari varje år men påfyllningar av yh sker även under året - då Myndighet för yrkeshögskola beviljar nya utbildningar kontinuerligt.